vissza a főoldalra

 

 

 2016.09.09. 

Koalíciós megállapodásban rögzítették a választási ígéreteket

Olyan formában fogadták el a dokumentumot, ahogy azt mi javasoltuk. Egyetlenegy vessző sem került ki a dokumentumból

A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt megegyezett abban, hogy támogatják az ország szempontjából létfontosságú infrastrukturális beruházásokat célzó projektumokat, ugyanakkor közösen fognak tenni azért is, hogy javítsák a mezőgazdaság helyzetét, a mezőgazdasági termelés feltételeit, a termelők élet- és munkakörülményeit. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetője: a VMSZ az egyetlen párt, amellyel koalíciós szerződést kötött a Szerb Haladó Párt, s ez mindenképpen emeli a magyarság és a VMSZ tekintélyét az országban.

 Augusztus 14-én koalíciós megállapodást írt alá a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ). Milyen főbb programelemeket tartalmaz ez a 11 pontból álló megállapodás?

 – Ez a részletes koalíciós szerződés a közös célkitűzéseket fogalmazza meg, foglalja magában. Kiemelendő, hogy módosítás nélkül olyan formában írtuk alá ezt a dokumentumot, ahogy a VMSZ kidolgozta ez anyagot, amely 11 fejezetből áll és nyolc oldalas. Vajdasági magyar szempontból minden fontos kérdést felölel a mezőgazdaságtól kezdve az infrastruktúrán keresztül a kisebbségi jogokig. Egyes témák az életszerű kérdések kategóriájába tartoznak, ilyen például a termőföldé. Ezzel kapcsolatban a VMSZ kezdettől fogva azt szorgalmazta, hogy a társulási szerződésben meghatározottak szerint 2017 szeptemberétől se szerezhessenek az Európai Unió állampolgárai a szerbiaiakkal azonos feltételek mellett termőföldet. A miniszterelnöki programbeszéd – konkrétan a magyar és a lengyel mintára hivatkozva – ugyanerről szólt. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy sikerült meggyőzni a kormánypártokat e megoldás fontosságáról, és ugyanígy említhetném a mezőgazdasági termelők nyugdíj-biztosítási járulékának kérdését, mert ezen a téren Szerbiában évek óta teljesen igazságtan terminus működik. Ugyanakkora összeget kell a gazdáknak járulék címen befizetni akkor is, ha egy, s akkor is ha ezer hektáron gazdálkodnak. Ezt is szeretnénk módosítani, ahogy az infrastruktúra-fejlesztés terén a szabadkai kerülőút kiépítését, a Szabadkai Népszínház épületének befejezését, új határátkelők megnyitását a szerb–magyar határon. A másik csoportba a kisebbségi jogérvényesítéshez kapcsolódó kérdések tartoznak, így a kis létszámú osztályok megnyitása, a nyelvhasználati törvény módosítása, Kisebbségi Költségvetési Alap létrehozása.

 A VMSZ-nek fel kellett-e valamit adnia választási ígéreteiből?

 – Semmit, mert olyan formában fogadták el a dokumentumot, ahogy azt javasoltuk. A VMSZ Tanácsa még június elején elfogadta ezt a javaslatot, és egyetlenegy vessző sem került ki a dokumentumból. Ez az anyag így került aláírásra azt követően, hogy a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység Párttal egyeztettük a javaslatot.

 Mit tudnak tenni Vajdaság Autonóm Tartomány helyzetének javítása, a regionális fejlesztés érdekében? Gondolom lényeges, hogy több forrás jut a magyarok által lakott területekre, és kevesebben költöznek el.

 – Már az előbb említett elemek is lényegesek ebben a tekintetben; a kerülőutak kiépítése, illetve a vasútfejlesztés is bekerült a dokumentumba. A Budapest–Belgrád vasútvonal mellett a Szabadka–Szeged–Baja vasútvonal korszerűsítése és egy részének újraépítése – gyakorlatilag 90 év után. Ezek a projektumok azt eredményezik, hogy gazdasági értelemben is felpezsdül az a vidék, ahol Szerbiában magyarok élnek. Emellett vajdasági ipari parkok építésére vonatkozó célkitűzések vagy a szabadkai logisztikai központ kiépítése szerepelnek ebben a dokumentumban. S ehhez még kapcsolódik a Vajdaság pénzeléséről szóló törvény elfogadása, hiszen közvetve ugyan, de az is az itt élők életminőségének javulását eredményezi.

 Pásztor István, a VMSZ elnöke már javaslatot tett a négy államtitkár személyére. Elárulja a neveket?

 – Persze, mert augusztus 17-én szóltunk az Újvidéki Rádióban éppen a koalíciós szerződés elemiről, és a riporter rákérdezett a nevekre is. Korábban már önöknek is nyilatkoztam arról, hogy melyik négy tárcában kértük államtitkári helyet. Az infrastruktúrában marad Kern Imre, a mezőgazdasági tárcánál Juhász Attila, és Dr. Vickó Ferenc az Egészségügyi Minisztérium államtitkára. Ők hárman államtitkárok voltak az elmúlt két éves mandátumban is. Az oktatásügyi minisztériumban eddig nem volt szakpolitikusa a Vajdasági Magyar Szövetségnek, ezt a funkciót ezentúl Vicsek Annamária tölti be, aki 2014 és 2016 között a párt parlamenti képviselője volt, és már akkor is főként oktatási kérdésekkel foglalkozott.

 Mi igaz abból, hogy szeptemberben módosulnak a minisztériumokról és a kormányról szóló törvények, és a mezőgazdaságiból kiválva környezetvédelmi minisztérium alakul, valamint megalakul az európai integrációs minisztérium?

 – Egyelőre találgatásokról van szó, tehát amit a sajtóban olvashatott, azt ne vegye készpénznek. Egy biztos, hogy vannak olyan érvek, melyek az említett megoldás mellett szólnak. Amennyiben így lesz, s ha létre jön is egy különálló környezetvédelmi minisztérium, ez a mi koalíciós szerződésünket, és államtitkári pozícióinkat a legkevésbé sem befolyásolja.

 Regnál már az új kormány?

 – Augusztus 11-én választotta meg a kormányt a parlament, az államtitkárok kinevezése pedig két héten belül várható – ezt a két évvel ezelőtti tapasztalatok alapján mondom. Augusztus 17-én juttattuk el a neveket az életrajzokkal és a szükséges dokumentumokkal. A parlament június 3-án alakult, de a kormány megválasztásával tekinthető befejezhetőnek a választási időszak. Ami nagyon lényeges, hogy tudomásunk szerint a VMSZ az egyetlen párt, amellyel koalíciós szerződést kötött a Szerb Haladó Párt, s ez mindenképpen emeli a magyarság és a VMSZ tekintélyét az országban.

 

Medveczky Attila