vissza a főoldalra

 

 

 2016.09.09. 

Tíz éve nemzeti kegyhely Mátraverebély-Szentkút

A zarándok annak a közösségnek lesz a tagja, amely Krisztussal kezdődött és vele indult útra

Augusztus 13-án délelőtt a Szent Jobb jelenlétében a magyar nyelvterületet képviselő püspökök Erdő Péter bíboros főcelebrálásával közös, ünnepi szentmise keretében emlékeztek meg Mátraverebély-Szentkút tíz évvel ezelőtti nemzeti kegyhellyé nyilvánításáról. Nemcsak az adott régió, hanem a magyar egyház egésze számára Máriapócs és Szentkút a Mária-tisztelet két központja – nyilatkozta lapunknak Fr. Kálmán Peregrin, a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely igazgatója, akit Jasna Góra és Szentkút kapcsolatáról, a búcsúról és a zarándokhelyek lényegéről kérdeztünk.

 Az ünnepen került kihirdetésre az a dekrétum, amely kinyilvánítja, a római Santa Maria Maggiore-bazilika affiliálta nemzeti kegyhelyünket. A döntés Magyarországon egyedülálló búcsúkiváltságokat biztosít Szentkút számára. Amikor búcsúról hallunk, akkor a legtöbben vidám műsorra, kirakodóvásárra gondolnak. Mit is jelent ez az egyedülálló búcsúkiváltság?

 – A búcsú a megszabadulás ünnepe és ennek kifejezésformája sok helyen az azt követő vigalom. A búcsú azt jelenti, hogy az egyház életében létezik egy közös áldozathozatal, ami kihat a hívő közösség egészére, és amikor a zarándoklatra érkezők fölajánlanak Istennek valamilyen jó cselekedetet, akkor egyben arra is kérik, hogy gyógyítsa meg bennük a bűn sebeit. A gyónáskor bűnbocsánatot nyerünk, a búcsújárás, az áldozathozatal pedig gyógyítja a bűn sebeit. Az egyház bizonyos mértékben szabályozza is, hogy miként lehet ebbe bekapcsolódni. Azáltal, hogy affiliálódtunk a Santa Maria Maggiore-bazilikához, Magyarországon erre a legtöbb alkalmat Szentkúton tudjuk biztosítani.

 Mi különbözteti meg a nemzeti kegyhelyt a többitől?

 – Más népeknél a nemzeti kegyhelyhez vagy jelentős történelmi emlékezet kapcsolódik, vagy valami olyan erős tapasztalat, ami meghatározza az életüket. Gondolhatunk Czestochova történelmi jelentőségére, Fatimára vagy Lourdes-re. Idehaza, amikor nemzeti kegyhellyé nyilvánították a két búcsújáró helyet, a cím által azt mondta ki az egyház, hogy a Mária-tisztelet magyarországi központja Máriapócs és Mátraverebély-Szentkút. Így nem csak az adott régió, hanem a magyar egyház egésze számára ezek a zarándokhelyek lettek a Mária-tisztelet hivatalosan kiemelt központjai. Feladatunk ennek a címnek tartalommal való megtöltése, hogy a nemzeti emlékezet tapasztalata egyre erőteljesebben kapcsolódjon ezekhez a kegyhelyekhez.

 Említette Czestochovát. Augusztus 20-án éppen a város pálos kolostorának priorja, P. Marian Waligora celebrált ünnepi szentmisét Mátraverebély-Szentkúton. Mi jellemzi Jasna Góra és Szentkút kapcsolatát?

 – Elsősorban személyes kapcsolatok kötnek össze bennünket. Hiszen Jasna Góráról Marian atya már többször volt nálunk, Szentkútról pedig mi is gyakorta felkeressük Lengyelország legnagyobb tisztelettől övezett zarándokhelyét. A Rete Mariana Szövetségben, a legjelentősebb európai Mária-kegyhelyek társulásában is mindkét kegyhely képviselteti magát. A kapcsolatok lényege a tapasztalatcsere. Sok búcsúformával találkoztunk Czestochovában, így a Fekete Madonna zarándokvonattal, a motorosok zarándoklatával, amelynek ötletét, kialakult szokását vettük át. Tehát főleg mi tanulunk tőlünk. Természetesen a pálosok és a kegyhely eredete miatt a történelem is összeköt minket Czestochovával.

 Egy évvel ezelőtt a kormány hazai és uniós forrásból megújította nemzeti kegyhelyünket. Az építkezés elsődleges szempontja az volt, hogy a zarándokok életét segítsége. Mit is jelent ma a zarándokhely? Milyen feladatoknak kell megfelelnie?

 – A zarándokhely elsődleges feladata, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítsa az odaérkezőknek a Jóistennel való találkozás lehetőségét. Minden arra irányul, hogy a gyónás szentségében, a szentmisében elmélyülten bekapcsolódhasson a zarándok. Ezt az Istennel való találkozást segítik a kegyhelyen kialakult fejlesztések. Így a zarándok megfelelő körülmények közt kap szállást és tudja idejét eltölteni. Ezáltal megtapasztalja a kegyhely többféle arculatát, és mind több lehetőség kínálkozik számára ahhoz, hogy Istenhez közelebb kerüljön.

 Mi az oka, hogy ennyire megnőtt a zarándoklatok népszerűsége?

 – Több oka is van ennek, az egyik, hogy az emberek ma jobban építenek a tapasztalatra, benyomásra az élet minden területén, mint mondjuk a lexikális ismeretre vagy tudásra. A hit is ilyen tapasztalati szinten jelenik meg életükben. Amikor valaki zarándoklatra indul, akkor annak intenzív tapasztalata, benyomása alakítja a hitét, az emberekkel való kapcsolatát. Kicsit távolabbról veszi szemügyre mindennapjait, s azokat újra tudja értelmezni. Tehát a kegyelmi élet egyfajta tapasztalati eseményként van jelen a zarándoklaton, nem csupán az elméleti tudás vagy az érzelem szintjén.

 Hogyan lehetett elérni azt, hogy a 21. század embere megérezze a szakrális örökséget, de mégse egy régies világba érkezzen? Ez mekkora problémát jelent?

 – Nem gondolom azt, hogy ez problémát jelentene. Csak akkor jelent gondot, ha csak a falak léteznek, de a hitélet már nem. Bár arról sem feledkezhetünk el, hogy a szépség maga is megszólító erejű, és így nem egyszer a hit által inspirált művészet megragadó ereje visz lelkipásztori életet egy-egy kihalt helyre. Mert a szakrális örökség a múlthoz vezet vissza bennünket, így van ez a búcsújáróhelyeken is. A szent emlékezet azt érzékelteti, hogy aki oda érkezik arra a helyre, beáll az évszázadok zarándokainak sorába, és átélheti: nincs egyedül, hanem egy olyan közösség tagja, amely Krisztussal kezdődött, vele indult útra. Ezért is szorgalmazom, amikor hálatáblát készítenek egy-egy imameghallgatás után, hogy ráírják az évszámot, mert üzenetértékű, ha látják: 1756-ban, 1928-ban és 2016-ban is vannak csodák, imameghallgatások, zarándokok, akik személyes élettörténetükben megtapasztalták a kegyelem működését. Tehát a zarándokhely másik fontos szerepe, jelentősége, hogy az egyház egészéről térben és időben is tapasztalatot szerezzen, és abba beilleszkedést nyújtson az odaérkezőknek.

 Csoportosan, vagy egyénileg jönnek zarándokolni Mátraverebély-Szentkútra?

 – A többség csoportosan érkezik, hiszen a zarándoklat egyik fontos tényezője az az élmény, hogy a közösség lehetőséget ad a résztvevőnek bekapcsolódni a közös imádságokba, biztosítja azok a keretét, de megadja a visszahúzódás lehetőségét is. Így egyszerre biztosít kellő közelséget és távolságot a hit különféle megnyilatkozásaiba való bekapcsolódás során.

 

Medveczky Attila