vissza a főoldalra

 

 

 2016.09.09. 

Hűségprogram

Szeretnénk a fővárosi agglomerációs létből származó hátrányt előnyre fordítani

Nehéz egy 65 ezres városban versenyre kelni egy félóra távolságra levő metropolis kulturális kínálatával. Ennek ellenére a városi rendezvények, a folyamatosan fejlesztett helyi intézmények rendezvényeivel igyekszünk biztosítani azt, hogy minél több időt töltsenek helyben a fiatalok is – közölte Érd alpolgármestere. Simó Károly hozzátette: bízom benne, hogy a páratlan adottságokkal rendelkező érdi Duna-part egyike lesz azoknak a helyeknek, ahol szívesen töltik el a szabadidejüket.

 Érd városa a közép-magyarországi régióba tartozik, Budapesttel együtt. Ez mennyiben nehezíti meg az uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzáférést?

 – Azt hiszem, leginkább két számmal lehet ezt érzékeltetni. Míg egy Érdhez hasonló adottságokkal rendelkező másik megyei jogú város a területi operatív programból 11-12 milliárd forint forrást tud felhasználni, addig Érd esetében ez a pénzügyi forrás 0,8 milliárd Ft. Hét évre elosztva. Mindezt nem a város fejlettsége okán, hanem csupán azért, mert egy másik statisztikai régióban található.

 Tudnak egyáltalán valamire pályázni a mostani uniós ciklusban?

 – Érd már az előző uniós ciklusban is az egyik legeredményesebben pályázó megyei jogú város volt, így most is megragadunk minden lehetőséget. Mivel a rendelkezésre álló források felhasználási célja is korlátozott, így Érd hét év alatt lényegében két óvoda építésére kaphat EU-s forrást a területi programokból.

 Milyen forrásból tudják megvalósítani a Batthyány 2020-programban szereplő elemeket? Például az ipari park létesítését?

 – Orbán Viktor miniszterelnök úr és T. Mészáros András polgármester úr 2015. július 3-án megállapodást kötöttek a Modern Városok Program keretében az érdi fejlesztések támogatásáról. Ez a megállapodás négy pilléren alapuló programot tartalmaz, amelynek első és leghangsúlyosabb eleme a helyi gazdaságfejlesztés. Ezt kell tenni annak érdekében is, hogy a későbbiekben Érd fejlesztése ne függjön külső forrásoktól, hanem a pörgő helyi gazdaság nyomán keletkező helyi adóbevételek lehetőséget teremtsenek a további fejlesztésekre.

 Érdről sokaknak az jut eszébe, hogy alvóváros. Még a ’80-as években is ezt tanultam földrajzórán. Milyen munkahelyteremtésekben gondolkodnak, hogy az érdieknek ne kelljen Budapestre menni dolgozniuk?

 – A tervezett 200 hektáros ipari park jelentős munkahelyteremtésre, adóbevétel-növelésre ad lehetőséget. Fontos fejlesztés lesz még az Érdligeti Szabadidőpark, illetve az ófalusi–Duna-parti gyógy-, sport-, illetve kulturális-turisztikai beruházás is. Azt gondoljuk, hogy mindezek nyomán erősödni fog a helyi szolgáltató szektor is, hisz ha a keletkező bevételeket helyben költik el az érdiek, azzal keresletet is támasztanak a helyben elérhető minőségi szolgáltatások iránt.

 Az új vállalkozók megfelelő szakképesítésű munkaerőt keresnek. Ehhez elegendő segítséget nyújt az Érdi Szakképzési Centrum?

 – Szeretnénk a fővárosi agglomerációs létből származó hátrányt előnyre fordítani. Azt tapasztaljuk, hogy az Érden lakó emberek szerteágazó képességekkel és tudással rendelkeznek, azonban más településeken, például a fővárosban vállalnak munkát. Valószínűnek tartjuk, hogy ha a lakóhelyén vagy közelebb találna mindenki szakképesítésnek megfelelő munkahelyet, ez mindenki számára előnyösebb lenne. Ezért azt gondoljuk, hogy Érd ilyen szempontból is előnyös helyzetben van, hisz számos szakmában magasan képzett helyi munkaerő áll rendelkezésre. Az Érdi Szakképzési Centrum olyan szakmákat vett fel képzési programjába, amelyek reagálnak a munkaerőpiac további igényeire is.

 Ahhoz, hogy a városból ne költözzenek el a lakosok, szükségesek különböző intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék. Ezeket tudják fejleszteni?

 – Sokszor kiderült, hogy már egy komolyabb beruházási döntésnél is latba esik az, hogy milyen a helyben elérhető oktatási-nevelési intézményrendszer. Ezért az elmúlt években végrehajtott fejlesztések folytatásaként Batthyány2020 Programunknak ez a másik alappillére. Két új középiskola megnyitását tervezzük. A teljesen újjáépítendő Batthyány Általános Iskolában és az átépítendő Teleki Sámuel Általános Iskolában középiskolai osztályok is indulnak. Fenyves-Parkvárosban köznevelési-, egészségügyi és sportcentrum is épülhet. A programok között szerepel a dr. Romics László szakorvosi rendelőintézet felújításának második üteme, így az intézmény régi szárnyát is felújítjuk és bővítjük. Érd megyei jogú városi rangját erősíti az új rendőrkapitányság megépítése, és a már meghozott döntések szerint végre bíróság, ügyészség is lesz a városban. Érdre került már a szakképzési centrum és az oktatás irányítási rendszer megyei központja is. Fejleszteni fogjuk a szociális intézményi szolgáltatásokat: egy összefüggő szociális intézményt tervezünk, így a Gondozóközpontot az eddigi több különálló létesítmény helyett egy nagyobba vonjuk össze, s a programban szerepel egy új idősek otthona megépítése is.

 Ha már iskoláknál tartunk. Okoz-e valami problémát, hogy ezentúl az állam lesz a fenntartó és a működtető is?

 – Érden a korábbi években is az állam, illetve a KLIK látta el ezeket a feladatokat, így ebben nem lesz változás. Ez nem azt jelenti, hogy az önkormányzat ne foglalkozna az oktatási intézményekkel, hisz ezekben érdi gyermekek tanulnak. Azt tapasztaltuk, hogy meg lehet találni azt a harmonikus együttműködési formát, amelyben az önkormányzat megfelelő támogatást tud nyújtani az érdi iskoláknak abban, hogy az ott tanuló érdi gyermekek körülményei javuljanak, megfelelő ellátásban részesüljenek.

 A fiatalok megtartásához nélkülözhetetlenek a kulturális attrakciók?

 – E tekintetben a főváros közelsége komoly kihívást jelent. Nehéz egy 65 ezres városban versenyre kelni egy félóra távolságra levő metropolis kulturális kínálatával. Ennek ellenére a városi rendezvények, a folyamatosan fejlesztett helyi intézmények rendezvényeivel igyekszünk biztosítani azt, hogy minél több időt töltsenek helyben a fiatalok is. Ezáltal jobban kötődjenek lakóhelyükhöz. Bízom benne, hogy a páratlan adottságokkal rendelkező érdi Duna part egyike lesz azoknak a helyeknek, ahol szívesen töltik el szabadidejüket.

 Augusztusban minden érdi háztartásba eljutott az Érd Városkártya. Milyen előnyök érhetők el a városkártyával?

 – A multinacionális cégeknek van elegendő pénzük arra, hogy sok tízmilliós költséggel hűségprogramokat működtessenek. Az érdi mikro- és kisvállalkozások akkor tudnak hatékonyabban versenyezni ezzel, ha összefognak, és közösen működtetnek ilyen jellegű hűségprogramokat. Ezért jó ötletnek tartjuk ezt a magánkezdeményezést, amely arra ösztönöz, hogy lehetőség szerint helyben vásároljanak és vegyenek igénybe szolgáltatásokat az érdiek. Az igénybe vehető kedvezmények a kártyabirtokosnak is kézzelfogható előnyt jelenthetnek, és forgalmat tudnak generálni az elfogadóhelyeken is.

 Igaz, hogy nem csak helyi kulturális eseményeket tekinthetnek meg a kártyabirtokosok?

 – Az Érdi Városkártya egyrészt a helyben vásárlásra ösztönöz, másik funkciója a Magyar Turizmus Kártya. Ezért ha az érdiek nyaralás vagy más utazás alkalmával igénybe szeretnék venni az ottani kulturális és kikapcsolódási lehetőségeket, akkor kártyájuk felmutatásával több helyen kedvezményt vehetnek igénybe.

 Maradjunk a kultúránál. Szeptember 3-án kezdődnek az Érdi Napok, ami lassan fesztivállá növi ki magát. Minden korosztály szórakozási igényét megpróbálják kielégíteni?

 – Valóban, a pár évvel ezelőtti utcabálhoz képest mostanra egy több koncert- és eseménysorozatból álló, idénre „ÉNFESZT” néven is futó rendezvénnyé nőtte ki magát. Lesz hagyományos szüreti mulatság Ófaluban, lesznek a Jazz Napok, de természetesen mindenkit örömmel látunk a Főtéren a Magna Cum Laude, a Magashegyi Underground, a Zaporozsec vagy a Mary Popkids koncerteken is.

 

Medveczky Attila