vissza a főoldalra

 

 

 2017.08.08. 

Horthy István a „kiskormányzó”

Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó fia az 1942/II. tc. értelmében kormányzóhelyettes, a nép nyelvén „kiskormányzó” lett. A döntést az Országgyűlés majdnem egyhangú jóváhagyással fogadta, egyedül a nyilasok tiltakoztak.

1928-ban szerzett gépészmérnök diplomát, majd a Weiss Manfréd gyár repülőmotor-osztályán helyezkedett el. A következő évben amerikai útra indult, a Ford gyárban dolgozott, először egyszerű munkásként, később tervezőmérnökként. Hazatérte után a MÁVAG gyárban dolgozott. A tervezőcsoport élén sok nagyobb fejlesztésben vett részt, például a 424-es gőzmozdonyéban. 1934-től 1938-ig cégvezetője, 1938-tól haláláig vezérigazgatója volt a cégnek. 1940 februárjától a MÁV elnöke. Kinevezésével a magyar kormány hosszú hagyományt tört meg, ti. először került a MÁV élére nem vasúti szakember. Varga József kereskedelmi miniszter Horthy István kinevezését emberi kvalitásaival indokolta: „A Magyar Államvasutak új elnökének megválasztásánál különös figyelemmel kellett lennünk arra, hogy aránylag fiatal, de elméletileg és gyakorlatilag egyaránt fiatal, tetterős és munkabíró egyén kerüljön az Államvasutak élére”.

1940. április 27-én házasodtak össze gróf Edelsheim-Gyulai Ilonával. 1941. január 17-én megszületett fiuk, ifj. vitéz nagybányai Horthy István.

1941-től államtitkár. Bárdossy László miniszterelnök lemondása után a politikai szövetségesnek számító Kállay Miklóst helyezte miniszterelnöki posztra a kormányzó.

1942 júliusában vadászpilótaként frontszolgálatra jelentkezik a Dontól nem messze, az Alekszejevka és Ilovszkoje nevű települések között működő repülőtéren. A semmiféle kiváltságot nem élvező és arra igényt sem tartó Horthy István főhadnagyi rendfokozatban szolgál vadászpilóta beosztásban. Szárnysegédje Szabó László vezérőrnagy. Napi kapcsolatot tart Jány Gusztáv vezérezredessel, a 2. magyar hadsereg parancsnokával, akivel rendszeresen találkoznak.

Mint a MÁV első embere, Horthy tagja lett az Országgyűlés felsőházának, és a magyar hadba lépés évében államtitkári feladatkört kapott.

Bár apja révén Horthy István könnyen magasra juthatott volna, élete során mindig arra törekedett, hogy a szülői támogatás nélkül is kiérdemelje előléptetéseit. Erre a mentalitásra világít rá a kormányzóhelyettes 1942-ben meghozott döntése is, amikor is Horthy vállalta, hogy a 2. magyar hadsereggel a keleti frontra vonul. Bár – fontos pozíciója miatt – a mérnököt csak tartalékos szolgálatra osztották be, ő osztozni akart a katonák megpróbáltatásaiban, és az év során 24 bevetésen vett részt. Utolsó, 25. felszállása éppen az augusztus 20-i napra esett. Horthynak ekkor már el sem kellett indulnia az alekszejevkai támaszpontról, mivel előző nap megérkezett visszahívó parancsa, ő azonban ezt valamilyen oknál fogva elhallgatta felettesei előtt.

A kormányzóhelyettes így hajnali 5 óra után néhány perccel felszállt Héja típusú repülőgépével, majd rövid idő múlva a földbe csapódott, és a szerencsétlenségben életét vesztette. A baleset okai nem ismertek: a legvalószínűbb, hogy Horthy a Héják tervezési hibája folytán dugóhúzóba esett, amiből már nem bírta kikormányozni a járművet. Ezen magyarázat mellett természetesen még számos elmélet született, és nem sokkal a halálesetet követően számos történet látott napvilágot. Akkoriban sokan úgy gondolták, a németekkel szemben kritikus kormányzóhelyettes gépének meghibásodását a nácik okozták, míg a kommunista érában – jellemzően – Horthy állítólagos ittas állapotával magyarázták a balesetet.

A kormányzóhelyettes holttestét néhány nap után hazaszállították, és Kenderesen, a család kriptájában helyezték végső nyugalomra. A szerencsétlenséget állami gyász követte, Horthy István tiszteletére bélyeget adtak ki, apja pedig emlékművet rendelt fiának, mely végül sohasem készült el. A budapesti városi legenda úgy tartja, hogy Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobor tervezője később a Horthy-emlékművet átalakítva készítette el a Citadella nőalakját. Tehát hogy a pálmaág helyett egy propeller lett volna eredetileg a nőalak kezében. Van egy másik történet is, miszerint Horthy István kormányzóhelyettes tragédiája egy nagyszabású németellenes akciót akadályozott meg, ami megmentette volna hazánkat a háborús pusztulástól; tény, hogy a kiskormányzó az angolszászokkal szimpatizált – a munkaszolgálatosokkal való embertelen bánásmód ellen is felemelte a szavát.

A „kiskormányzó” 1942-ben került a nagypolitika sodrába, miután apja – állandó betegeskedése miatt – arra kényszerült, hogy kijelölje helyettesét, akit vélhetően örökösnek is szánt. Horthy Miklós választása idősebb fiára, Istvánra esett.  

A frontszolgálat alatt már feleségével is megosztotta azt az álláspontját, hogy a németek már elvesztették a háborút. Hazatérte után Angliába vagy az USA-ba ment volna, hogy kapcsolatai révén előkészítse az ország átállását a szövetséges oldalra (összhangban Kállay Miklós miniszterelnök politikájával).

A magyar politikai vezetés döntése értelmében augusztus 20-át követően Horthy István vadászpilóta-beosztása megszűnt volna, és kormányzóhelyettesi minőségében először protokolláris feladatokat látott volna el a keleti fronton, majd visszatért volna Magyarországra. A visszahívó parancs késéssel érkezett a frontra, de megkapta még 19-én. Emiatt másnap nem vehetett volna részt bevetésen, de felettese nem tudott róla, ő meg nem jelentette. Egy korábbi légi győzelme mellé feltehetően befejezésnek szánta az aznapi bevetést, mivel az a 25. bevetése lett volna.

Deaktiválása előtti utolsó bevetésén a Belgorodi területen fekvő Alekszejevka város közelében, Ilovka falunál 1942. augusztus 20-án hajnali 5 óra 7 perckor, röviddel a felszállás után Héja típusú vadászgépével lezuhant.

A felesége sem hitte el a német merénylet lehetőségét annak ellenére, hogy tudott arról, a németek lehallgatták a férjével folytatott utolsó beszélgetését, amelyben a kiugrási lehetőségekről beszéltek. A marxista történetírás szerint részegen szállt fel a névnapi ünnepsége után, azonban István reformátusként nem augusztus 20-án ünnepelte névnapját, hanem decemberben, valamint frontszolgálat alatt sohasem ivott. A német merénylet elméletét gyengíti az is, hogy Hitler magánbeszélgetésében is sajnálatát fejezte ki az eset miatt, ugyanis szerinte a fiatal Horthy „a belső stabilitást jobban biztosította volna”.

Ismert volt a Héja vadászgép rossz repülési tulajdonsága. A gépek nehéz motorjához és légcsavarjához rövid törzs tartozott, utólag kaptak kiegészítő páncélozást, emiatt farnehezek voltak, szűk fordulóból gyakran dugóhúzóba estek. Horthy István, aki gyors átképzést követően került a típusra, nem rendelkezett kellő gyakorlattal a Héják vezetésében, valamint az utólag beépített páncélzat miatt megváltozott repülési tulajdonságokról a pilótákat nem tájékoztatták, holott a hatóságoknak erről tudomásuk volt. Sokat repült, tapasztalt, jó pilóta volt, de tapasztalatait más, a Héjától nagymértékben eltérő konstrukciójú gépeken szerezte és 38 évesen már nem biztos, hogy rendelkezett a vadászgépek vezetéséhez szükséges fizikai kondícióval. A katasztrófát követő vizsgálat után holttestét hazahozták és Kenderesen temették el.

A baleset után a német reakció is rendkívül gyors volt: özvegyét, gróf Edelsheim Gyulai Ilonát a németek Hitler főhadiszállására szállították, ahol a Führer személyesen szeretett volna részvétet nyilvánítani. Miután az özvegy nem kívánt találkozni vele, különgéppel szállították haza.

 

Horthy István

 

Született: 1904. december 9., Póla

Elhunyt: 1942. augusztus 20. (37 évesen), Alekszejevka

Állampolgársága: magyar

Nemzetisége: magyar

Házastársa: Edelsheim-Gyulai Ilona

Szülei: Purgly Magdolna, Horthy Miklós

Foglalkozása: kormányzóhelyettes, gépészmérnök, repülőfőhadnagy.

 

 

czyla