vissza a főoldalra

 

 

 2017.02.03. 

Az űrkutatás és űripar eddig csak néhány nagy ország kiváltsága volt

Az 1970-es évek óta több mint 100 magyar fejlesztésű, illetve gyártású eszköz repült már az űrben

Magyarország is csatlakozik az Európai Űrügynökség (ESA) nemzetközi technológiatranszfer hálózatához. Remélem, nem veszi tolakodásnak, de olvasóink közül nem mindenki reál-szakember. Mit jelent pontosan a technológiatranszfer hálózat?

 –A technológiatranszfer lényege, hogy valamilyen iparágban sikeres terméket vagy megoldást átültetünk egy másik iparágba. Az űripar, számos nagyszerű megoldást fejleszt, mint például az alacsony energiaszükségletű, vagy a szélsőséges környezeti viszonyoknak rendkívül ellenálló eszköz. De ide sorolhatjuk a beavatkozás nélkül is üzemképesen működő felügyeleti rendszereket is. Ezen fejlesztések és mutációik hasznosak lehetnek más iparágakban is, felhasználásukkal hatékonyabb, megbízhatóbb termékek kerülhetnek a piacra. Az Európai Űrügynökség technológiatranszfer hálózata Magyarországgal együtt 16 országban van jelen. A hálózat tagjai azon cél érdekében dolgoznak együtt, hogy az űriparban létrejött fejlesztéseket más iparágakban is meghonosítsák.

 Mit nyer ezzel a csatlakozással hazánk?

 –Egyrészt minden eddiginél hatékonyabb rendszert alakíthatunk ki annak érdekében, hogy a hazai űripari, űrkutatási és a más gazdasági, ipari tevékenységet végző szereplők összekapcsolódjanak. Másrészt a technológiatranszfer hálózat tagjaként a többi ország megosztja értékes tapasztalatait Magyarországgal. Ez az együttműködés továbbá összeköti a hazai fejlesztőket az európai piaccal, segíti a magyar fejlesztések kiterjesztését a partner országokban, és hozzáférést biztosít az Európai Űrügynökség saját iparjogvédelmi adatbázisához.  

Jól tudom, hogy a cél összekapcsolni az űripart az ipar más területeivel? S ha igen, akkor ez hogy is néz ki ez a gyakorlatban?

 –A technológiatranszfer akár magától is végbemehet űr- és nem űr jellegű területek között, azonban az ESA hálózatának lényege, ennek a természetes folyamatnak az elősegítése és hatékonyabbá tétele. A hálózat Magyarországon az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontján belül üzemel, technológiatranszfer menedzserek segítségével. Akiknek feladata egyrészt az űrszektor képességeinek felmérése és folyamatos figyelemmel kísérése, másrészt az űripari szektoron kívüli lehetséges partnerek felkutatása, a szektorok minél hatékonyabb és célzottabb összekötése. A menedzser naprakész adatbázist tart fenn a beazonosított űripari termékekről és reagál mind az űrszektorból, mind az űrszektoron kívülről érkező konkrét megkeresésekre és igényekre. Mindezek mellett az Európai Űrügynökséggel közös pályázatokat jelentet meg, amelyekre űripari szereplők jelentkezhetnek termékeikkel annak érdekében, hogy az átültethető legyen más iparágakba is.

 Milyen előnyökkel járt eddig Magyarország számára az Európai Űrügynökséghez való csatlakozás?

 –Az Európai Űrügynökség valamennyi tagállama számára előnyös, hogy az ESA-n keresztül számos olyan projektet valósíthatnak meg, amelyek messze túlmutatnának az egyes államok saját erőforrásainak mértékén. A törekvések és a rendelkezésre álló források összevonása lehetőséget nyit Európa számára, hogy űrkutatás és űripar területén felvegye a versenyt olyan országokkal, mint az Egyesült Államok, Oroszország, vagy újabban Kína.A tudományos küldetések javarészt több milliárd eurós programok, melyekben most már Magyarország is részt vehet. Korábbi, korlátozott együttműködésünk során is értünk már el sikereket, ilyen volt például a Rosetta -küldetés. A tagságunk óta még nem indult el olyan űrszonda, amely magyar fejlesztéseket tartalmazna, de célunk, hogy a jövőben ez is megvalósuljon. A kifejezetten magyarok számára kiírt pályázatok nagyon jó eredményeket mutatnak. Az első egy évben közel 30 pályázat érkezett be, amelynek a nyerési hányada 50%-os. Ez kiemelkedő eredmény az új tagállamok szokásos 20-30% közötti nyerési arányával szemben. Tavaly elindítottuk a CROSS rendszer fejlesztését is, melyet mi kezdeményezhettünk az Európai Űrügynökségben. A magyar kutatók által tervezett CROSS rendszer segítségével az eddiginél jóval pontosabban és hatékonyabban biztosítható az űrbe feljuttatott eszközök és személyek biztonsága. A hazai fejlesztés a tudományos élet szereplői számára lehetővé teheti a földi sugárzási környezet működésének alaposabb vizsgálatát és mélyrehatóbb megismerését.  Az űridőjárás pontosabb ismerete segít megvédeni többek között a műholdak működőképességét és költséghatékony fejlesztésüket is támogatja.

 A hazai kis - és középvállalkozások, kutatólaborok milyen feltételekkel csatlakozhatnak a különböző projektekhez?

 –Az ESA úgynevezett földrajzi visszatérítés elve alapján szerződik a különböző tagállamok vállalkozásaival és intézeteivel. Ez azt jelenti, hogy a Magyarország által az ESA tevékenységeihez való hozzájárulás céljából befizetett összeg gyakorlatilag teljes egészében visszapályázható a magyar űrtevékenységet végző szereplők által, és maga az ESA is igyekszik biztosítani, hogy minden tagállama a befizetéseknek megfelelő arányban részesüljön részvételi lehetőségekben. Ennek megfelelően a magyar szereplők minden megkötés nélkül pályázhatnak bármely olyan ESA-s tevékenységben való részvételre, amelynek megvalósulását Magyarország pénzügyileg is támogatja. Ennek feltétele az ESA saját pályázati felületén történő regisztráció és a megfelelő pályázati anyag benyújtása.

 Azt lehet-e már tudni, hogy mekkora összeg áll – s ez elegendő-e –az űrtevékenységben érdekelt magyar kutatók számára?

 –Magyarország jelenleg körülbelül 6,2 millió euró összeggel járul hozzá az ESA 5 milliárd eurós költségvetéséhez. Ez a 0,13%-os hozzájárulás jelenleg elmarad az ország gazdasági teljesítménye alapján elvárható reális szinttől, így a későbbiekben valószínűleg emelésre szorul. Ugyanakkor ez a közel 2 milliárd forintnak megfelelő összeg már most is szinte maradéktalanul a hazai űripari és tudományos szereplők képességeit, fejlődését támogatja, és ez mindenképp üdvözlendő fejlemény az ESA-csatlakozást megelőző idők lehetőségeihez viszonyítva. Fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Űrügynökség nagyobbrészt ipari tevékenységet végez és csak kisebb részben foglalkozik kifejezetten tudományos kutatással. Így az űrkutatók az új megközelítéssel kicsit háttérbe szorulnak az űripari szereplőkhöz képest, azonban a hosszútávon elérhető eredmények érdekében fontos a megfelelő egyensúly fenntartása.

 Főleg milyen fejlesztéseket végeznek az űriparral kis- és középvállalkozások?

 –A jelenlegi űripari tevékenység igencsak sokszínű. Elsősorban a tudományos, távközlési és egyéb elektrotechnikai műszerek és alkatrészek fejlesztése jellemző, emellett anyagtudományi fejlesztések és egyedi szerkezeti elemek gyártása folyik Magyarországon. Két további fontos terület pedig az élettani kutatások köre és az űralkalmazások területe, amilyen a földmegfigyelés és a navigáció.

 Eddig mennyi magyar fejlesztésű termék repült már az űrben, és ezek űrhajók, meteorológiai radarok? Tehát mire gondolhatunk?

 –Összeszámolni is nehéz, de az 1970-es évek óta több mint 100 magyar fejlesztésű, illetve gyártású eszköz repült már az űrben. Kifejezetten büszkék lehetünk arra is, hogy ezek közül egy sem volt, amely a hazai mérnökök és kutatók hibájából ne tudta volna betölteni funkcióját, vagyis ezen eszközök sikerrátája 100%-os. Ezen eszközök többsége tudományos műszer, amely a naprendszer kutatását és a tágabb környezetünk megértését segíti elő. Ilyenek a sugárdózis mérők, sugárzásmérők, mágnesességet mérő műszerek, mikrometeorit- és pordetektorok, ugyanakkor egyre nagyobb arányban találhatók fedélzeti szolgálati műszerek, hőellátást biztosító szerkezeti elemek, energiaellátó rendszerek, fedélzeti adatgyűjtő és tároló berendezések. A nemzetközi programokban való részvétel mellett 2012-ben kezdte meg küldetését az első, teljes egészében magyar fejlesztésű műhold, a Masat-1. Az első magyar műhold, illeszkedve a korábbi magyar eszközök eredményességi mutatóihoz, közel 3 éven keresztül működött hibátlanul Föld körüli pályán. Az egyes fejlesztések pedig nagy százalékban további termékekben jelennek meg. Így az egyes szakterületek folyamatos fejlődése is biztosított.

 Az EU-n belül Magyarországot hová sorolná az űrkutatásban elért eredmények területén?

 –Az Európai Űrügynökség, bár számos területen együttműködik az Európai Unióval, attól szervezetileg teljesen független és tagságában is eltérő. Vannak ESA tagállamok, amelyek nem tagjai az EU-nak és vannak EU tagállamok, amelyek nem tagjai az ESA-nak. 2015. november 4-ig hazánk is az utóbbi csoportba tartozott, az EU tagállamok közül 20. államként ismertük fel a szükségességét az ESA csatlakozásnak. Ez azt is jelenti, hogy az EU-ból lévő nem tagokat megelőzzük űripari képességeinkben, a korábbi tagok azonban az ESA-ban rejlő lehetőségek miatt nagyobb eséllyel előttünk járnak. Az mindenesetre jól érzékelhető, hogy a tagság hatására megélénkült a hazai szakma és motivált arra, hogy kihívója legyen a már néhány éve tagsággal bíró államoknak. Az űripari szektor egyébként jelenleg nagy változásban van, így néhány éven belül kiderül, hogy mely államok tudnak a magánszektor által is teremtett új kihívásoknak megfelelni. Amíg korábban az űrkutatás és űripar csak néhány nagy ország kiváltsága volt, addig mára gyakorlatilag bármely állam számára elérhető a szakterület. Ezt az új versenyhelyzetet kell jól kihasználnunk, hiszen Magyarországnak már abból az időből is vannak űrtevékenységre vonatkozó gyökerei, amikor még a legtöbb hasonló gazdasági erővel bíró ország nem is foglalkozott ezzel a területtel. Az újszerű megközelítésre pedig mindig is képes volt a magyar talentum.

 

Medveczky Attila