vissza a főoldalra

 

 

 2017.02.10. 

Rendőri segítség a kecskeméti tanyavilágban

Az egyenruha együtt jár az emberséggel

Meg kell jelennünk azokon a területeken, ahol kiszolgáltatott, idős emberek élnek és meg kell adni minden segítséget, amivel könnyebbé biztonságosabbá tudjuk tenni életüket – szögezte le Pintér Gábor alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy a rendőrök télen tüzelőfa aprításban is segítenek, és termoszban meleg teát visznek ki a tanyán élőknek.

 Mekkora tanyavilág tartozik a Kecskeméti Rendőrkapitánysághoz?

 – Közel 298 négyzetkilométernyi tanyavilági terület tartozik hozzánk.

 Hogyan tudják megközelíteni a tanyákat a viszontagságos időjárási viszonyok között?

 – A külterületi tanyás ingatlanokkal kapcsolatos rendőri feladatrendszer nálunk nem csak a téli, rendkívüli időjárás időszakára vonatkozik. Rendőreink az év minden napján, minden napszakban járják ezeket a területeket. Ezt a feladatot komoly elemző munka előzte meg, mert nem egyszerű felderíteni majd nyilvántartani, hogy melyik külterületi részen személy szerint kik és milyen körülmények között laknak. Ezért a polgárőrséggel – legjelentősebb stratégiai partnerünkkel – végrehajtott közös szolgálatteljesítés során sikerült a körzeti megbízottainknak, egy elemző-értékelő munka kapcsán feltérképezni ezeket a területeket. Olyan számítógépes nyilvántartást alkottunk, amely a hatályos térképszelvényeken tartalmazza a külterületi tanyákat, helyrajzi számmal, GPS-koordinátákkal kiegészítve. Így körzeti megbízottaink név szerint tudják, hogy melyik tanyás ingatlanban ki lakik, s a GPS-koordinátákkal sokkal egyszerűbb a területeken történő járőrözés, valamint a bejelentésekre történő gyors reagálás. Emellett manuálisan is az önkormányzattól kapott térképszelvényre rögzítettük a tanyás ingatlanokat. Csak ezt követően történhet meg egy olyan megelőzési rendőri munka, ami azt jelenti, hogy körzeti megbízottaink a napi szolgálatban látogatják a külterületi tanyás ingatlanokat, és akár a téli időjárás viszontagságaira felkészülve már konkrét információkkal rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy melyik elnevezett (például a kisfái részen) külterületi rész melyik helyrajzi számú tanyáján laknak idősek, s ahogy azt is tudjuk, hogy vannak-e hozzátartozóik, betegségben szenvednek-e, fogyatékkal élnek-e, s mennyire mozgásképesek. Így a jelenlegi időjárási viszonyok közt már jól tudjuk, melyek azok a tanyás ingatlanok, ahol a rendőrnek elsődlegesen meg kell jelennie, s intézkedési kötelezettsége van megelőzés szempontjából az idősekkel kapcsolatban. Rátérve a kérdésére: ezek a területek a téli, vagy csapadékos időjárás közepette nagyon nehezen járhatók. Körzeti megbízott, illetve járőr alosztályunk rendelkezik terepjáró képességű gépjárművekkel. Amennyiben terepjáróinkra máshol lenne szükség, akkor a polgárőrök, a falugondnokok, vagy a mezőőrök a közösen ellátott szolgálat keretében járművet biztosítanak.

 Bizonyára a megelőzéshez tartozik az is, hogy a külterületeken lakó idős, magányos emberek ne váljanak fosztogatók áldozataivá.  

– Az idősebbek ragaszkodnak ezekhez a lakóhelyekhez. Ahol laknak az szülői örökségük, vagy éppen az adott tanyán láttak napvilágot. Életük minden perce ahhoz a tanyához kötődik. Így nem is tudják máshol elképzelni életük hátralévő részét. A bűnözők szempontjából egy idős, magatehetetlen, egyedül élő polgár célszemélynek számíthat. Ezért hangoztatjuk szakmailag, hogy a gyerekek és az idősek tartoznak leginkább a veszélyeztetett korosztályokba, s mi mindent megteszünk biztonságuk érdekében. Mindenhol szívesen fogadják a segítő szándékkal érkező kollégákat, akik hasznos tanácsokkal is szolgálnak arra vonatkozóan, mit tehetnek a tulajdonosok saját biztonságuk és értékeik megóvása érdekében, illetve szükség esetén kitől kérhetnek segítséget, elmondják a nap 24 órájában működő segélyvonalak hívószámait is.

 Tehát a nagy mínuszokban is nap-mint nap meglátogatják a tanyán élőket?

 – A körzeti megbízott feladata, hogy a saját körzetében járőrözzön, és lakossági bejelentés esetén a lehető leggyorsabban reagáljon. Meg kell jelenniük azokon a területeken, ahol kiszolgáltatott, idős emberek élnek és meg kell adni minden olyan lehetőséget, segítséget, amivel könnyebbé biztonságosabbá tudjuk tenni életüket. Kiemelendő, hogy a napi szolgálat mellett hajtjuk végre a közrendvédelmi osztály által szervezett közbiztonsági akciókat. Ezekre az akciókra meghívjuk a polgárőr egyesületeket, s mindig felvesszük a kapcsolatot a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által felügyelt család- és gyermekvédelmi szolgálattal, melyen belül idősgondozó szolgálat is működik. Azért lényeges a jelenlétük, mert ha egy idős polgár olyan kéréssel fordul hozzánk, mely nem tartozik hatáskörünkbe, akkor ott a helyszínen az önkormányzat munkatársai segítséget tudnak nyújtani.

 Milyen eddigi intézkedéseket emelne ki?

 – A kisfái és katonatelepi városrészen hét idős embernél tettünk látogatást, és többször a családsegítőnek is be kellett avatkozni. Arról is felvilágosítják őket, hogy a rászorulók igényelhetnek napi meleg élelmet, szociális alapon tűzifát. Mikor elfogyott az egyik idős néni tüzelője, akkor egy hétre elég tüzelőnek valót vittünk át az asszony udvarára, gondoskodva annak felaprításáról is. Egyik idős férfinak nincs vize, az udvari toalett is befagyott, s ezt a problémát is megoldottuk. A hideg miatt meleg teákat főztünk, és azt vittük ki a tanyán élőknek. Sajnos ez a segítségnyújtás nem csak a külterületre irányul, hanem a város belterületi részére is – mikor például a Széchenyi-városrészben hajnalban egy idős néni pongyolában, papucsban „elsétált”, s kollégáim gyorsan, még a kihűlés előtt megtalálták, és a mentők kiérkezéséig elsősegélyben részesítették.

 A favágás nem konkrétan rendőri feladat…

 – Az egyenruha együtt jár az emberséggel. Úgy gondolom, hogy ne csak a megbírságoló, feljelentő – ez is a rendőri munkánk része –, hanem a segítő rendőr képének is meg kell jelenni a köztudatban. Aki a rendőri hivatást választja, annak kötelessége minden esetben segíteni embertársain.

 

Medveczky Attila