vissza a főoldalra

 

 

 2017.01.13. 

A vidék népességmegtartásáért

A gazdálkodói réteg elöregedésén túl jelentős probléma, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fiatalabbak körében az uniós átlagnak csak mintegy fele

Az agrárium generációváltását, valamint a vidék népességmegtartó képességét szolgálja a Miniszterelnökség 2016. december 20-án megjelent, mintegy 37,75 milliárd forint keretösszegű pályázata, amely a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapítását támogatja – közölte megkeresésünkre Kis Miklós Zsolt a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

 Milyen elvek mentén írták ki a fiatal gazdálkodók indulását támogató pályázatot?

 – A mintegy 37,75 milliárd forint keretösszegű felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A korábbi években nem kaphattak induló támogatást azok, akik már megkezdték a tevékenységüket és ezáltal vettek fel valamilyen agrártámogatást, az új elvek azonban éppen azokat segítik mostantól, akik már végeznek agrártevékenységet, és ezt vállalkozóként hajlandóak folytatni.

 Hazai jelenség, hogy növekszik a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora, vagy ez a trend az unióban is megfigyelhető?

 – Nem, ez a jelenség nem csupán hazai sajátosság. Az Európai Unió más országaiban is megfigyelhető a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkorának növekedése, tehát a gazdatársadalom elöregedése. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, míg a 34 év alattiak aránya csupán 6,1 százalék. A gazdálkodói réteg elöregedésén túl jelentős probléma, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fiatalabbak körében az uniós átlagnak csak mintegy fele. Szükséges tehát a generációváltás és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása érdekében a megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók helyzetbe hozása.

 Mi lehet az oka annak, hogy a fiatalok egyre inkább felhagytak az elmúlt évtizedekben a mezőgazdasági termeléssel?  

– Ez egy összetett kérdés, éppen ezért elég sok oka lehet, ami megérne egy külön interjút. A számtalan ok közül az időjárási viszontagságokat, a tőkehiányt, a felvevő piacok kiszámíthatatlanságát, és az értékesítés szervezetlenségét említeném. Aki mezőgazdasággal foglalkozik, annak nagyon sok pénze fekszik termelési eszközökben. A képzett fiatalok számára olyan alternatív területek nyílnak meg, amik akár jövedelmezőbbek is a mezőgazdaságnál, így jó páran elfordultak az agráriumtól. A célunk elsősorban az, hogy a családi gazdaságokat vegyék át a fiatalok, folytassák az őseik által végzett tevékenységet, a kor színvonalának, kihívásainak megfelelően.

 Az a vidéki ifjú, aki mégis az agráriumban szeretne dolgozni, rendelkezik-e megfelelő képzettséggel, s ha nem, ezt miként szerezheti meg?

 – Az ésszerű mezőgazdasági termeléshez, a versenyképesség eléréshez és az uniós források elnyeréséhez megfelelő gazdasági, valamint pénzügyi ismeretekre, nagyfokú technikai képzettségre, komplex tudásra van szükség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt a fiatal gazdálkodók kezdik felismerni, és aki élethivatásszerűen a mezőgazdasággal szeretne foglalkozni, az már az iskola választásakor az agrárium felé orientálódik. Magyarországon számos lehetősége van a gazda-jelölteknek tudásukat elmélyíteni. Fontos azonban hangsúlyoznom, hogy az új idők követelményeinek megfelelő tudással felruházott fiatal gazdálkodók támogatása a kormány feladata is. Éppen ezért a Vidékfejlesztési Program kiemelt helyen kezeli a fiatal mezőgazdasági termelők szakmai továbbképzését, szaktanácsadását. Erre a célra mintegy 3 milliárd forint áll rendelkezésre.

 Kik és milyen feltételekkel pályázhatnak a 37,75 milliárd forintos keretösszegű pályázatra?

 – A pályázatok célcsoportjaként a Miniszterelnökség azokat a 18 és 40 év közötti ifjú gazdákat jelölte meg, akik mezőgazdasági üzem vezetőjeként, bizonyos méretkategória közé esnek – legalább 6000, de legfeljebb 25000 euró STÉ (Standard Termelési Érték) termelési potenciál. Ezen felül megfelelő szakmai tudással, végzettséggel kell rendelkeznie a pályázóknak, és vállalniuk kell, hogy gazdaságukat legalább 5 évig vállalkozásként vezetik. Újdonság a 2007–2013 közötti években alkalmazott gyakorlathoz képest, hogy nem csak természetes személy lehet a támogatás kedvezményezettje, hanem jogi személy is, abban az esetben, ha a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője a leendő fiatal gazda.

 A támogatási kérelmet benyújtó fiatal gazdálkodók mit vállalnak az együttműködés keretében?

 – Elsősorban az üzleti tervben megfogalmazott célokat vállalják a fiatalok, éppen ezért a pályázóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a támogatási kérelmek benyújtása során az üzleti tervben foglalt vállalásokra. Emellett a pályázók a kormány célkitűzésének megfelelően vállalják, hogy olyan új mezőgazdasági vállalkozást hoznak létre (főleg állattenyésztés, kertészet), amely új munkahelyeket hoz létre vidéken és a megvalósuló projekt hozzájárul a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartásához.

 A kapott támogatáson felül önerőből is finanszírozzák majd a gazdák a projektet?

 – A pályázat keretében a fiatal gazdálkodók maximálisan 40 000 eurónak megfelelő átalánytámogatást kapnak, amihez alapvetően nem kell önerőt felmutatni, azonban egy komolyabb vállalkozást csak akkor lehet sikeresen működtetni hosszú távon is, ha az 5 éves fenntartási kötelezettség ideje alatt önerőt is beletesznek.

 A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban tevékenykedni óhajtó fiatalok előnyt élveznek?

– Igen. A kormány a Vidékfejlesztési Program forrásaiból kiemelten támogatja a kézimunka-igényes ágazatok fejlesztését, ugyanakkor ezek az ágazatok azok, amelyek egységnyi területen kedvezőbb termelési értékkel is rendelkeznek. A fiatal gazdálkodókra jellemző a vállalkozó kedv, a korszerű ismeretek birtoklása, az együttműködésre való nyitottság, amely ezekben az ágazatokban tud igazán érvényesülni. A pályázati felhívásban a tartalmi értékelési szempontoknál éppen ezért magas többletpontot kapnak azok a fiatalok, akik állattenyésztéssel vagy kertészeti tevékenységgel kívánnak új mezőgazdasági vállalkozást indítani.

 A kedvezményezett köteles a gazdaságot személyes közreműködéssel vezetni, vagy lehetnek kivételek?

 – A kedvezményezett köteles a gazdaságot személyes közreműködéssel vezetni. A kizárólag a csecsemőgondozási, gyermekgondozási, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő kedvezményezett vonhat be a gazdaság vezetésébe közreműködőt. Fontos azonban, hogy a kedvezményezett tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének kell a vállalkozás működésével kapcsolatos döntéseket meghoznia közreműködő bevonása esetén is, illetve neki kell meghatároznia a közreműködő, illetve a cégvezető tevékenységét.

 A támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani?

 – Természetesen, sőt a jogszabályok betartásán túlmenően, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket is köteles megőrizni.

 Meddig nyújthatják be a pályázatokat?

 – A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. és 2019. február 28. között van lehetőség. A beérkezett kérelmeket szakaszos módon bírálja el a Miniszterelnökség. Az értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

 Szintén december 20-án a Miniszterelnökség újabb pályázati felhívást jelentetett meg a Vidékfejlesztési Program keretében, mégpedig 1,38 milliárd forintos keretben vízvédelmi célú beruházásokra. Konkrétan mi a pályázat célja?

 – A pályázati felhívás elsősorban az éghajlatváltozással összefüggő problémák kezelését, vizeink mennyiségi és minőségi védelmét, valamint a biodiverzitás megőrzését szolgálja. Az aktív mezőgazdasági termelők a mély fekvésű területeken a területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítására, fejlesztésére, valamint erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kiépítésére is nyerhetnek forrást. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló 1,38 milliárd forintos keretből többek között vízelvezető árkok, csatornák kialakítása, teraszok, sáncok, padkák, gyepes gyűjtőárkok és vízmosások feltöltése valósulhat meg.

 Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, melynek 4. prioritása a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítását, megőrzését és javítását célozza. A vízvédelmi célú nem termelő beruházások megvalósítása mennyiben járul hozzá a megfogalmazott célok eléréséhez?

 – Teljes mértékben. A felhívás által támogatott beruházások a természeti erőforrásokra, természeti környezetre pozitív hatásúak. Csökkentik a felszíni vizeket érő eróziós hatásokat, továbbá jobb vízháztartású, illetve mozaikosabb terület kialakítását eredményezik, valamint az aszály-érzékenységet is csökkentik. Ezzel hozzájárulnak a biológiai sokféleséghez, valamint az európai tájak állapotának helyreállításához és megőrzéséhez. A vízvédelmi, vízvisszatartást célzó műveletek a tervezett beruházásokon keresztül javítják a vízgazdálkodást.

 Magyarországon eddig milyen eredményeket értünk el az eróziós károk megelőzése, csökkentése területén?

 – A korábbi támogatási időszakokban különböző jogcímek keretében egy-egy célterületen belül lehetett csak ilyen típusú feladatokra pályázni. A 2020-ig tartó pályázati ciklusban először jelenik meg önálló intézkedésként ezen célterületek támogatása, tehát komolyabb eredmény az elkülönített keretösszeg felhasználását követően várható.

 Mit értsünk a mély fekvésű területeken a területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények alatt?

 – A művelt terület terepszintjénél alacsonyabb fekvésű terület, amely a művelt területről lefolyó, vápával odavezetett víz, valamint a szivárgó vizek gyűjtésére, és tározására szolgáló terület.

 Mit nyernek saját gazdálkodásukban, akik ilyen létesítményeket hoznak létre?

 – Kedvezőbb vízhasználatot, illetve egyenlőbb víz eloszlást és vízvisszatartást.

 Szükséges-e a pályázat mellé talajtani és talajmechanikai szakvéleményt csatolni arról, hogy a projekt indokolt az adott területen?

 – Igen, szükséges a második célterület esetén.

 Kik bírálják el a pályázatokat, és melyik szerv ellenőrzi azt, hogy a nyertes valóban megvalósította-e a kérelemben lévő vállalásokat?

 – A beérkezett kérelmeket a projektértékelői rendszerben regisztrált, megfelelő végzettséggel rendelkező kollégák értékelik. Az ellenőrzéséket 2017. január elsejétől a Magyar Államkincstár és a megyei kormányhivatalok fogják végezni.

 

Medveczky Attila