vissza a főoldalra

 

 

 2017.01.20. 

Magyarország erősödik, tovább nő a rendőrök és a katonák bére

Minden közszolga megérdemli, hogy előreléphessen

Kontrát Károly államtitkár elmondta: az intézkedés mintegy 60 ezer hivatásos állományú dolgozót érint, a jövő évi költségvetésben pedig 18 milliárd forint pluszforrást jelent. Megjegyezte, az életpályamodellnek köszönhető béremelés összköltsége 250 milliárd forint.

 Milyen jogszabály alapozta meg a béremelést?

 – A kormány 2014 végén döntött a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó új törvény megalkotásáról, amelyet az Országgyűlés 2015-ben kétharmados többséggel elfogadott. A személyi állomány anyagi megbecsülése és a kiszámítható előmenetel biztosítása érdekében első lépésben egy új előmeneteli- és illetményrendszer kialakítására került sor. Az új illetményrendszer létrehozásának célja, hogy egyidejűleg ismerje el a munkakör értékét, a szolgálati tapasztalatot és a teljesítményt.

 Miként kerül sor az illetménynövelésre

 – A rendvédelmi életpályamodell alapján 2019-ig összesen átlagosan 50 százalékos béremelés valósul meg. Az illetményfejlesztésre több lépcsőben kerül sor: a 2015. júniusi szinthez képest 2015. július 1-jével átlag 30%-os mértékben, ezt követően 2019. január 1-jéig évente átlag 5-5%-os mértékben kerül sor az illetmények emelésére. A béremelés mintegy 60 ezer rendvédelmi dolgozót érint, amelyre az ideihez képest jövőre közel 18 milliárddal többet fordítunk. Az illetményemelés összességében 250 milliárd forint forrást igényelt. Minden munkavállaló és minden közszolga megérdemli, hogy előbbre léphessen. Különösen így van ez azokkal a rendőrökkel, akik a magyar emberek biztonságát garantálják és védik az országot az illegális bevándorlóktól. 2017-ben nemcsak anyagi megbecsülésük erősödik, de mindent megteszünk azért, hogy munkakörülményeik is javuljanak.

 Kérem, mondjon erre példákat is.

 – Szívesen. Konkrét példával érzékeltethetőek a fenti állítások: Egy 10 éves szolgálati viszonnyal rendelkező rendőr járőrvezető (tiszthelyettes) az illetményemelést megelőzően havi bruttó 220 ezer forintot keresett, 2017-ben havonta bruttó 308 ezer forintot fog keresni, kiegészülve a teljesítmény-juttatással, amely éves szinten bruttó 300 ezer forint is lehet. Egy 10 év szolgálati viszonnyal rendelkező alosztályvezető illetménye 2015. június 30-ig havi bruttó 321 ezer forint volt, 2017-ben havi bruttó 450 ezer forint lesz, kiegészülve a teljesítmény-juttatással, amely éves szinten bruttó 300 ezer forint is lehet. Továbbá az életpálya 2. pillérének tekintetében olyan lakhatás-támogatási rendszer kialakítása a cél, amely a támogatási rendszer egyes meglévő elemeinek kiszélesítésére, illetve a támogatások folyósítására rendelkezésre álló költségvetési forrás bővítésére összpontosít. A 2017. évi költségvetésben 2815 millió forint többletforrást különítettünk el, amely lehetőséget teremt arra, hogy többen jussanak kamatmentes otthonteremtési hitelhez, valamint segít a lakásbérlet támogatásban részesülők körének kiszélesítésében, egyben lehetőséget nyújt a ténylegesen megítélt támogatási összegek jelentős emelésére. Az életpályamodell 3. pilléreként 2017. január 1-jével bevezettük az egészségkárosodási ellátás új rendszerét. Az új ellátási rendszer a rendvédelmi életpálya során bekövetkező rendkívüli események, élethelyzetek – baleset vagy betegségek miatti, hivatásos szolgálatra, illetve adott szolgálati beosztásra való egészségügyi alkalmatlanság – hatékony kezelését szolgálja. Emellett az ellátási rendszer az állomány egzisztenciális biztonságát is erősítheti a nyugdíjjogosultság eléréséig. A hivatásos szolgálat önhibán kívüli, kényszerű elhagyása miatti jelentős egzisztenciális bizonytalanság kezelése érdekében a javaslatban szereplő szabályozás célja egyrészt a hivatásos állományú korábbi jövedelmének pótlása, továbbá az érintett egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatás biztosítása. Az egészségkárosodási ellátás lehet keresetkiegészítés (továbbfoglalkoztatás esetén) és járadék (nagymértékű egészségromlás esetén, miniszteri mentesítés alapján).

 Mindez kihat a rendőri állomány hosszú távú megélhetésére is?

 – A 2015. július 1-jétől megkezdődött többlépcsős bérfejlesztés az említett programelemekkel együttesen biztosítja az állomány megélhetésének hosszú távú biztonságát.

 Mit tudhatunk a határvadászokról?

 – A kormány 2016 augusztusában azért döntött a rendőrség határvadász bevetési osztályainak 3000 rendőrrel történő megerősítéséről, mert tovább erősödött a Magyarországra nehezedő illegális migrációs nyomás a magyar–szerb, valamint a bolgár–szerb határon és megnőtt a szerb területen várakozók száma. A kormány célja az ország kiegyensúlyozott közbiztonságának fenntartása. Emellett csökkenteni kellett a rendőri állomány leterheltségét, megelőzendő a személyi állomány kifáradását. A 3000 fős létszámfejlesztés megvalósításaként a Készenléti Rendőrség korábbi határrendészeti igazgatósága mellé egy újabb határrendészeti igazgatóságot állítottunk fel, a meglévő hét határvadász bevetési osztály 15 határvadász bevetési osztályra bővült. A rendőrség szeptember elején megkezdte a határvadászok toborzását. A toborzás kezdete óta összesen 8269 fő érdeklődött az ORFK Országos Toborzó Központnál. A legfrissebb adatok szerint három ütemben összesen 877 fő vesz részt a képzésben, 578 fő alkalmassági vizsgálata folyamatban van, 1094 fő teljesítette eredményesen a kiválasztási eljárást. A határvadász-képzés jelenleg 11 helyszínen zajlik.

 

Medveczky Attila