vissza a főoldalra

 

 

 2017.01.27. 

Nem a román Bibliára tettem a kezem

Megvette a román bírákat és az ügyészeket az előző hatalom

Több miniszterjelölt személyével nem értettünk egyet, de róluk nem külön, hanem egyszerre kellett szavazni – szögezte le Kulcsár-Terza József, az RMDSZ frakciója és az emberjogi bizottság magyar polgári párti tagja, akitől azt is megtudtuk, hogy összegyűjti a szimbólumok és az anyanyelvhasználat elleni perek okiratait, és azzal felkeresi az igazságügy-minisztert.

 Olvasóink és szavazói sem csalódhattak önben, mert nem a pulpitusra kitett román Bibliára, hanem az ön által bevitt, Károli Gáspár által fordított Szentírásra tette a kezét, amikor az eskü szövegét mondta, sőt még egy összehajtogatott székely zászlót is betett a lapok közé. Senki sem rótta meg azért, amiért nem a hivatalos előírás szerint tette le az esküt?

 – Eddig háromszor tettem le a megyei önkormányzatban az esküt – most a listán szereplő következő tag veszi át a helyem, mert tanácstag nem lehet országgyűlési honatya – és mindig a magyar Bibliára és a székely zászlóra. Ezt tettem Bukarestben is, még akkor is, hogy fennállt a veszélye, hogy nem érvényesítik mandátumomat. Viszont a román jogszabály szerint mindenki a saját felekezete szerint teheti le az esküt, tehát a Károli-Bibliával nem lett volna gond, de a székely zászlócskával már igen. Ha egy európai felfogású, demokratikus országban élünk, akkor ez nem lehet probléma. Sajnos Romániában a jogszabályokat úgy értelmezik, ahogyan kedvük tartja. Nem változtattam tehát a szokásomon, úgy gondolom, azért kell küzdenünk, hogy megvédjük nemzeti öntudatunkat. Végül nem történt semmi. Ez is bizonyítja, hogy a román parlamentben is van pálya a nemzeti jogok érvényesítésére.

 Az új román kormány programjának vannak olyan elemei, amelyek az RMDSZ és az Magyar Polgári Párt programjában is szerepelnek?

 – Az új román kormány igen vaskos programmal állt elő, s a benne foglaltak nem rosszak – főleg gazdasági, fejlesztési szempontból. Ha csak a fele megvalósulna a programnak, akkor Románia gazdag állam lenne, szinte senki sem lenne munka nélkül. Azt viszont nem tudom, hogy a sok ígéretet miként tudják végrehajtani, mert nagy fizetésemelésekről, adók eltörléséről beszélnek. Nagy kérdés, hogy ehhez honnét lesz pénz. Amit mi kifogásolunk, hogy a kisebbségeket a kulturális fejezetbe sorolták be. A kabinet viszont vállalja, hogy támogatja a Romániában élő nemzeti kisebbségek státusát rögzítő kerettörvény elfogadását, valamint az ebben a törvényben rögzített intézmények létrehozását. De mint mondom, ezek szavak. Úgy láttuk, nincs miért a program ellen szavaznunk, mert sok pozitív elemet tartalmaz. Azt gondoljuk, ahhoz, hogy egy törvényt átvigyen az RMDSZ-frakció, szükséges még 44%, mert mi a román parlament 6%-át tesszük ki. Ha már az elején ellenezzük a kormányprogramot, akkor, amennyiben nekünk lesz jogszabályi kezdeményezésünk, akkor talán még nem is akarnak tárgyalni velünk. Abban állapodtunk meg, hogy ülésszakonként vizsgáljuk újra az együttműködési megállapodást. Vannak olyan, kisebbségi témájú módosító javaslataink, amelyeket még a tavaszi ülésszakban be akarunk terjeszteni, ilyen például a nyelvi küszöb csökkentése. Ha a tavaszi ülésszak végére úgy látjuk, hogy nem működik, nem támogatják a kezdeményezéseinket, fennáll a lehetőség az együttműködés felmondására. Még egyszer hangsúlyozom: nem vagyunk kormányon, és a támogatást bármikor felmondhatjuk. Mi úgy szavazunk, hogy az erdélyi magyarság érdekeit tartjuk szem előtt.

 Lia Olguta Vasilescu munkaügyi miniszter, aki 1991-ben kezdte politikai karrierjét a Nagy-Románia Párt alapító tagjaként, 2014-ben Facebook-oldalán magyarellenes bejegyzést is közölt 2014-ben, amely most is elérhető, s amelyben a következőt írja: „Azokat a semmirekellő magyarokat nem nyugtatja le valaki két nyakra adott gumibotütéssel?” Őt is megszavazta az RMDSZ? Az ő személye is jó az erdélyi magyarságnak?

 – Kelemen Hunor, a koalíciós pártokkal folytatott egyeztetésen elmondta, hogy ez nagy gond, és nem tudunk átsiklani fölötte. Persze Romániában ilyen nem kuriózum, emlékezetes, hogy a másik oldalon is van ilyen, Valeriu Tabara a Román Nemzeti Egységpártból lépett át a Demokrata Pártba, amellyel együtt is kormányoztunk. Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke ezen aggályunk kapcsán azt mondta, ami a múltban volt, az a múlt része, ő pedig garantálja, hogy egyik minisztere sem képvisel majd magyarellenes attitűdöt. Tudni kell, hogy a miniszterjelölteket nem egyenként, hanem csoportosan kellett megszavazni.

 Az emberjogi bizottság tagjaként Florin Iordache igazságügyi miniszter meghallgatásán milyen kérdéseket tett fel?

 – Nagyon nehezen adtak szót, csak akkor, mikor felálltam, és felnyújtottam a kezem. Ráadásul csak fél órás volt a meghallgatás. Három kérdést tettem fel: rendben van-e, hogy Hargita és Kovászna megyék prefektusai üldözik a székely zászlót, hogy a Kovászna megyei prefektus perelt egy másik EU-s ország himnuszának eléneklése miatt, és hogy lehetséges-e a gyulafehérvári nyilatkozat beemelése az alkotmányba. Összegyűjtötték az összes kérdést, amit a bizottsági tagok feltettek, majd utána válaszoltak rájuk – de nem mindegyikre. Kérdéseimre azért válaszoltak, mert több bizottság is részt vett a meghallgatáson. Az RMDSZ-frakcióból öten voltunk jelen, négy képviselő és egy szenátor. Az RMDSZ részéről viszont csak én tettem fel kérdést, ezért kénytelenek voltak rá válaszolni. A válasz szerint Iordache igazságügyi miniszter nem hiszi el, hogy egy prefektus nem tartja be az alkotmányosságot. Később, mikor megszavaztuk a kormányt, a miniszter azt mondta nekem személyesen, nem tudja, mi volt a gond a himnusszal, mert erről ő nem tud. Felkért, hogy februárban mutassam be ezeket az ügyeket. Élni fogok a lehetőséggel, összegyűjtöm a szimbólumok és az anyanyelvhasználat elleni perek okiratait, és megkeresem ezekkel az igazságügy-minisztert.

 Kaotikusnak és nehezen kiszámíthatónak tartja a román parlamentet Benkő Erika, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselője. Egyetért vele?

 – Annyiban igen, hogy nem alakult ki a parlamentben egy komoly rendszer, nem tudhatjuk előre a tárgyalások napjait. Előfordult olyan, hogy szóltak, 15 perc múlva kezdődik a bizottsági ülés. Ez abszurdum. Azt tapasztaltam, hogy a román képviselők egy része képtelen betartani az etikai normákat. Többször belevágnak a szavunkba. Hátat fordítanak, amikor valaki felszólal a parlamentben. Aki azt hiszi, könnyű magyar képviselőnek lenni, téved. Saját magunknak kell megharcolnunk igazságunkért, mert senki sem fog kiállni, hogy más munkáját elvégezze.

 A kormányprogram hangzatos ígéreteket tartalmaz, de mégis mennyire lehetnek optimisták?

 – Csak akkor hiszek a kormánynak, ha látom, hogy be is tartja ígéreteit. Addig szkeptikus vagyok. Hiszen sokszor előfordult, hogy valamit megígértek, és nem történt semmi. S azt is tudni kell, hogy Romániában hatalmas korrupciós botrány van. Belső vizsgálatot rendelt el a Román Hírszerző Szolgálat, és felfüggesztette tisztségéből az intézmény igazgatóhelyettesét, Florian Coldeát, miután Sebastian Ghita korrupcióval gyanúsított, szökött üzletember azt állította, szoros barátság fűzte az említetthez. Bebizonyosodott, hogy főleg csak azok ellen indítottak eljárásokat, akik magyarok, és tevékenységük nem tetszett a hatalomnak. A román hírcsatornák azt is bemutatták, hogy megvették a bírókat, ügyészeket. Ezért is volt jó lépés a két magyar párt összefogása, mert ha a jövőben ilyen esetre kerül sor, akkor azt a nagy nyilvánosság elé tárjuk

 

Medveczky Attila