vissza a főoldalra

 

 

 2017.05.08. 

A fejlesztési forrásokat nem adományként kapjuk Európától

Kiemelt figyelemmel fordulunk a valódi civilek és az egyházi szervezetek felé

A célunk, hogy olyan közösségek jöjjenek létre, és erősödjenek meg, amelyek nem kizárólag anyagi forrásokhoz kötődnek, hanem valódi értéket hordoznak és hosszú távon is működőképesek – emelte ki Schanda Tamás János, az EMMI európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára.

 Tavaly nyáron írt ki az EMMI két pályázatot. Ez egy felhívás volt egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése, továbbá a meglévő közösségek megerősítése érdekében. Ez is bizonyítja azt, hogy nem igaz az ellenzéknek az a lózungja, miszerint a kormány nem támogatja a civileket?

 – Erős Magyarországhoz erős közösségekre van szükség. Mindkét felhívás célja a helyi közösségek támogatása. Kiemelt figyelemmel fordulunk a valódi civilek és az egyházi szervezetek felé, akik a helyi társadalom fontos szereplői. A helyi közösségek ereje és értéke felbecsülhetetlen. Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében kiírt Ifjúsági programok támogatása című felhívással 1 milliárd forinttal támogattuk azokat a közösségeket, melyek vállalták – és a pályázati anyaguk ezt hitelesen alátámasztotta – hogy megszólítják a fiatalokat, bevonják őket a közösség életébe, meghívják őket az önkéntes szolgálatra. A Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című felhívással a kormány az önkéntesség, a közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás segítését, fejlesztését tűzte ki célul. Ez egy nagy lehetőség a kevésbé fejlett régiókban működő közösségeknek, 14 milliárd forint fejlesztési forrással támogattuk a közösségek társadalmi szerepvállalását.

 Az együttműködés keretében mit vállalt a kormány, és mit a szervezetek?

 – A kormány vállalta, hogy olyan anyagi segítséget nyújt a pályázatra jelentkező közösségeknek, amely hosszú távon biztosítja a programjaik sikeres megvalósulását és beépülését a települések mindennapi életébe. Mindkét felhívás esetén 18 és 25 millió forint közötti vissza nem térítendő fejlesztési forrást biztosítottunk a sikeresen pályázók számára. A támogatásért cserébe természetesen kiváló és kitartó munkát kérünk a nyertesektől. A cél az, hogy olyan közösségek jöjjenek létre, és erősödjenek meg, amelyek nem kizárólag anyagi forrásokhoz kötődnek, hanem valódi értéket hordoznak és hosszú távon is működőképesek. Lehetőség van többek között olyan ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezésére, amelyek képesek megszólítani a fiatalokat. Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezésére; tanácsadásra, kompetenciafejlesztésre is lehetőség nyílik, és nagy hangsúlyt kap az önkéntes programok szervezése, lebonyolítása is.

 Főleg milyen közösségeket szeretnének támogatni?

 – Minden olyan helyi közösséget támogatunk, legyen az formálisan bejegyzett vagy informális, világi vagy egyházi, amely feladatot, küldetést érez a másik ember iránt. Látszik, hogy hatalmas igény van ezekre a támogatásokra, mert a felhívásokban megjelenő fejlesztési forrás már az első beadási körben kimerült.

 A 14 milliárd forintos keret kimerült, vagy lehet-e még rá pályázni?

 – A felhívásra hatalmas érdeklődés mutatkozott. 1000 pályázat érkezett be, összesen 24,5 milliárd forint támogatási igénnyel. Végül 569 kedvezményezettel tudunk szerződést kötni.

 Önerő is szükséges hozzá?

 – A pályázatokhoz nem szükséges önerő, a nyerteseknek 100 százalékos támogatást biztosítunk. Ezzel az a célunk, hogy a közösségek számára ne legyen akadály az anyagi forrás hiánya vállalt feladatuk megvalósításának elkezdésében. Szeretnénk, hogy a támogatási források minél előbb hasznosuljanak a közösségek életében, erősödjenek meg és így tovább erősödjön Magyarország is.

 Eddig mennyi szervezet nyert a pályázaton?

 – A két pályázaton összesen több mint 600 szervezet kapott 3-4 évre szólóan 18 és 25 millió forint közötti támogatást

 Ellenőrzik is, hogy a pénzt a célnak megfelelően költik-e el?

 – Minden projektet nyomon követünk és elvégezzük a szükséges ellenőrzéseket. Ugyanakkor partnerséget is kínálunk: segíteni szeretnénk a nyerteseket a megvalósítás során. Egyszerűsítettük az eljárási szabályokat, leépítettünk egy sor bürokratikus elemet, hogy könnyebb, gördülékenyebb legyen az együttműködés a támogató és a nyertesek között.

 Tudtommal az önkéntességet szeretnék erősíteni. A hátrányosabb helyzetű régiókban fontosabb az önkéntesség szerepe? Tehát Kelet-Magyarországra több pénz jutott, mint például a nyugati térségbe?

 – Mindkét felhívás a kevésbé fejlett régiókban valósul meg, így elsősorban az ott élők számára lesz hasznos. Ezért azokat a pályázatokat támogattuk, amelyek a hátrányos helyzetben élőket segítik. Így több támogatás jut az észak- és dél-alföldi, észak-magyarországi régiókba, mint a fejlettebb, nyugati régiókba. Fejleszteni szeretnénk ezeket a területeket a társadalmi, közösségek együttműködések terén is, mert meggyőződésünk, hogy az összefogás felemel, a jó példa távlatot és hitet ad a fiatal és idősebb generációk számára.

 A másik pályázatban pedig az ifjúsági programok támogatására hívták az egyházi és civil szerveztek figyelmét. Itt miért „csak” 1 milliárdos a keret?

 – Az Ifjúsági programok támogatása című felhívás keretében a fiatalokat szeretnénk megszólítani. Azokat a közösségeket támogatjuk, amelyek az együttműködés keretében vállalják, hogy megszólítják a fiatalokat, bevonják őket a közösség életébe, meghívják őket az önkéntes szolgálatra. Egyfajta alapot, bázist szeretnénk létrehozni, melyre építve tovább lehet majd a munkát folytatni. Ezt segíti az Új Nemzedék Központ szakmai felügyelete, segítségnyújtása is. A fiatalok érdeklődésének megfelelő aktivitások további támogatása nagyon sok egyéb konstrukcióból is megvalósul.

 Milyen visszajelzéseket kaptak; nehéz a fiatalokat megszólítani, hogy vegyenek részt a közösség életében?

 – Nyilván nem egyszerű a feladat. A fiatal generáció, különösen a 15-29 évesek körében jelentős hangsúlyt kapott a számítógép, a mobil eszközök, az internet állandó használata. Ezzel nincsen semmi gond, ha jól használják ezeket a lehetőségeket. Szeretnénk azonban, hogy a programok legalább egy kis időre „kivegyék” a fiatalok kezéből ezeket az eszközöket. Valódi közösségben élő teremtmények vagyunk. Rá kell irányítani a fiatalok figyelmét arra, hogy csodálatos dolog másokkal beszélni, szórakozni; közösen cselekedni valami jobb dologért. Ezért nagy a feladatuk és a felelősségük azoknak a szervezeteknek, amelyekben az emberek összeállnak, közösséget alkotnak és cselekednek. Felelősségünk van a másik emberért.

 Amennyiben ezek a programok sikeresek, bízhatunk a folytatásban?

 – Az az érdekünk, hogy folytatódjon a kohéziós politika, a fejlesztésekre szükség van. Ezeket a fejlesztési forrásokat nem adományként kapjuk Európától, ez annak a kompenzálása, hogy megnyitottuk előttük a gazdaságunkat. Jogos és méltányos lenne tehát, ha 2020 után is megvalósulnának hasonló támogatások.

 

Medveczky Attila