vissza a főoldalra

 

 

 2017.05.26. 

Fejlesztik a felsőoktatási duális képzéseket

A fiatalok kiszámíthatóbban tervezhetik jövőjüket

A pedagógusok feladata, hogy a színvonalas elméleti anyagon túl olyan gyakorlati készséget biztosítsanak a hallgatók számára, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy szakterületükön azonnal és kiváló hatásfokkal tudják hasznosítani a megszerzett tudást. Ezért olyan szakemberekre van szükség, akik területükön a legfrissebb ismeretekkel rendelkeznek, és ezeket professzionális szinten alkalmazni is tudják – fejtette ki megkeresésünkre Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár.

 Duális képzést a műszaki, informatikai, agrár-, természettudományi és gazdaságtudományi képzési területen találhatunk, de már a szociális munka alapszakra jelentkezők is választhatnak ilyen képzést. Miért éppen a szociálismunkás- és a mérnöktanár-oktatásra koncentrálnak?

 – Az erős Magyarország korszerű, versenyképes tudást és oktatást biztosít mindenki számára. A Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén, valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében című felhívás célja, hogy a felsőoktatási intézményekben olyan oktatási és képzési rendszerek jöjjenek létre, melyek alkalmazkodnak és kiszolgálják a munkaerő-piaci igényeket. Ez lendületet ad azoknak a szakmáknak is, amelyek jelenleg szakemberhiánnyal küzdenek. Ez most főként a szociális munka és a mérnökpedagógia, valamint a szakoktató képzések területén nagyon fontos és kezelendő feladat.

 Mekkora a pályázat keretösszege, és kik vehetnek rajta részt?

 – A pályázat keretösszege 1,35 milliárd forint, és államilag elismert felsőfokú intézmények nyújthatnak be pályázatot, kizárólag konzorciumi formában.

 Mit jelent pontosan az a kifejezés, hogy „felsőoktatási intézmények konzorciuma”?

 – Támogatjuk, hogy a felsőoktatási intézmények egymással összefogva, egymást segítve valósítsák meg elképzeléseiket. Ebben a felhívásban kötelezően előírtuk, hogy a sikeres pályázat egyik alapfeltétele, hogy 3-6 tagú felsőoktatási konzorciumok együtt adják be támogatási kérelmüket. Ez erősíti az intézmények közötti kapcsolatot, a hálózatosodást és szélesebb lehetőségeket biztosít a minőségi képzés és oktatás területén. Ez természetesen nem csak a felsőoktatási intézmények érdekeit szolgálja, a képzésben részt vevő hallgatók is profitálnak az együttműködésből, hiszen számukra is új lehetőségek nyílnak az összefogással.

 Hogyan bírálják el a pályázatokat? Milyen projekteket várnak?

 – A beérkező pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt szempontok alapján bíráljuk el. Ebben pontosan meghatároztuk a pályázat kiválasztási és értékelési szempontjait. Így az intézmények pontosan tudják milyen feltételrendszernek kell megfelelniük, hogy pályázatuk sikeres legyen.

 Mit kell a résztvevőknek kidolgozniuk?

 – A felhívás keretében alapvetően két fő célt tudunk támogatni. A szociális munkás szakképzettség vonatkozásában érintett alapképzési és mesterszakok, a közösségépítését szolgáló szakemberek képzését biztosító szakok, valamint a szakokhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó továbbképzések fejlesztése támogatható. Másrészt a mérnökpedagógia, valamint műszaki, agrár, közgazdász és egészségügyi szakmai területhez tartozó szakmai tanárképzések, szakoktató képzések fejlesztése támogatható. A projekt megvalósítása során kötelező fejleszteni a felsőoktatásban használt oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló feltételeket. Olyan taneszközöket, elektronikus tananyagok kell kidolgozni, melyek igazodnak a kooperatív és duális képzési formához, és ezeket be lehet emelni a munka melletti tanuláshoz igazodó képzésekbe is. Az oktatókés a gyakorló szakemberek számára olyan képzések és tréningek szervezhetők, melyek a pedagógiai kompetenciákat fejlesztik. A projektekkel erősíteni szeretnénk a gyakorló szakemberek képzésekbe történő bevonását elősegítő képzéseket is.

 Esetünkben mi a pedagógusok feladata?

 – A pedagógusok feladata ebben az esetben az, hogy a színvonalas elméleti anyagon túl olyan gyakorlati tudást, technikát, készséget biztosítsanak a hallgatók számára, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy szakterületükön azonnal és kiváló hatásfokkal tudják hasznosítani a megszerzett tudást. Ezért olyan szakemberekre van szükség, akik területükön a legfrissebb ismeretekkel rendelkeznek és ezeket professzionális szinten alkalmazni is tudják.

 Kiszámították, hogy körülbelül mennyi projektet tudnak támogatni?

 – Projektenként minimum 250 millió, maximum 420 millió forint vissza nem térítendő támogatást tudunk nyújtani a rendelkezésre álló forrás erejéig. Így 3-5 pályázat sikeres megvalósítását tudjuk elősegíteni.

 A felsőoktatási duális képzés miben különbözik egy „sima” szakmai gyakorlattól?

 – A tudásanyag olyan gyorsasággal változik, ami megkívánja, hogy az oktatás hagyományos formái mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapjanak a duális és gyakorlatorientált képzések. Ez nem csak a magyar felsőoktatás hagyományosan magas színvonalát növeli, hanem a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti kapcsolatok erősödését is szolgálja. Új lendületet kap a gazdaság, hiszen olyan szakemberek kerülnek ki a képzésekről, akikre szükség van. Így a fiatalok is kiszámítható életpályával tudják majd tervezni jövőjüket. És lendületet ad azoknak a szakmáknak is, amelyek jelenleg szakemberhiánnyal küzdenek. A duális képzés az oktatás, a gyakorlat, valamint a munkaerőpiac igényeit igyekszik egymáshoz közelebb hozni.

 Az igazán jól teljesítő hallgatók szinte biztosan álláslehetőséget kapnak az adott vállalattól?

 – A cégek nem titkolt szándéka a képzéssel kapcsolatban, hogy „kineveljék” jövőbeli munkavállalóikat, akik a diplomaszerzést követően azonnal teljes értékű munkavállalóik lehetnek, azonban a hallgatói munkaszerződés lejár a diploma kézhez vételével, ezt követően sem a cégnek, sem a frissdiplomásnak nincsenek egymással szemben kötelezettségei – amennyiben a hallgatói munkaszerződésben erről nem rendelkeztek másképp. Ha a vállalat foglalkoztatni kívánja a végzett hallgatót, akkor a munkaszerződést egy új megállapodás alapján új alapokra helyezik. Miután a hallgatói munkaszerződés lejárt, a frissdiplomás is dönthet úgy, hogy máshol keresi boldogulását. Természetesen a duális képzések akkor is komoly előnyt jelentenek a munka világában, és akkor is felkészítenek az adott területen adódó feladatokra, ha nem annál a vállalatnál helyezkedik el a hallgató, ahol a képzésben részt vett.

 Több olvasónk felvetette, mi történik, ha nem bírja a hallgató a tanulást a munka mellett?

 – Ez egy lehetőség a hallgatók számára. A munkaerőpiac, a cégek teljesítményt várnak el. A képzés felkészíti a hallgatót az ilyen helyzetekre is, hiszen a szakoktatók – tapasztalatuk alapján – pontosan el tudják mondani, mi vár rájuk egy-egy szakma esetében.

 Elképzelhetőnek tartja, hogy 2018-ban a költségvetés lehetővé teszi, hogy újabb felsőoktatási duális képzések fejlesztésére induljon el pályázat?

 – Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló támogatások a 2014–2020-as fejlesztési ciklusra vonatkoznak. Mindenesetre az eddigi támogatásokból, fejlesztésekből látható: Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy a felsőoktatás rendszerét olyan irányba fejlessze, amely megfelel a gyorsan változó folyamatoknak.

 

Medveczky Attila