vissza a főoldalra

 

 

 2017.03.24. 

Speciális tehetséggondozó programok

A határon túli magyar tehetségek és a velük foglalkozó szervezetek számára az elkövetkezendő időszakban a pályázás lehetőségét még inkább szélesíteni kívánjuk

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum februári ülésén egyhangúlag elfogadták a Nemzeti Tehetség Program keretében 2017-ben kiírásra kerülő pályázatok forrásfelosztásának és ütemezésének javaslatát. Ebben az évben a hazai költségvetési források keretében – a 2015. és 2016. évhez hasonlóan – ismét 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítására. Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkártól megtudtuk, hogy a tehetségek folyamatosan fejlődnek, így a Nemzeti Tehetség Program célkitűzése is az, hogy folyamatos támogatást kapjanak a tehetséges fiatalok tehetségük kibontakoztatásához. A program intézkedései között található olyan is, amely már azokat a fiatalokat hivatott megszólítani, akik ezen az úton előrébb járnak, és a program keretében lehetőséget kaphatnak tehetségük kamatoztatására.

 Mielőtt rátérnénk az új pályázatokra, kérem, elevenítsük fel, hogy mi a Nemzeti Tehetség Program alapvető stratégiai célkitűzése.

 – A tehetségek folyamatos segítése a nemzet egészének kiemelten fontos érdeke és feladata. Az Országgyűlés által 2008-ban ötpárti konszenzussal elfogadott Nemzeti Tehetség Program 20 évre (2008 és 2028 között) határoz meg kiemelt feladatokat a tehetségsegítésben és a tehetséggondozásban. A Nemzeti Tehetség Program alapvető stratégiai célkitűzése a tehetséges fiatalok megtalálása, folyamatos segítése és a tehetség hasznosulásának elősegítése.

 A tehetség meghatározására jelenleg sokféle megfogalmazás van, leginkább a különböző modellek alapján definiálják, a szakirodalom igen sokszínű. A Nemzeti Tehetség Program szerint ki a tehetséges gyermek?

 – Számos tehetségmeghatározás létezik és többféle modell alapján szokták azonosítani a tehetségeket. Pályázatainkban a következő fogalmat használjuk: azon gyermek, fiatal, aki kiváló adottságai – az átlag feletti általános képességek, az átlagot meghaladó speciális képességek, a kreativitás, a feladat iránti elkötelezettség és motiváció ötvözete – alapján magas szintű teljesítményre képes az élet valamely tevékenységi területén.

 A tehetség hasznosulásának kezdetéig tart a tehetségsegítés?

 – A tehetségek folyamatosan fejlődnek, így a Nemzeti Tehetség Program célkitűzése is az, hogy folyamatos támogatást kapjanak a tehetséges fiatalok tehetségük kibontakoztatásához. A program intézkedései között található olyan is, amely már azokat a fiatalokat hivatott megszólítani, akik ezen az úton előrébb járnak, és a program keretében lehetőséget kaphatnak tehetségük kamatoztatására. Ennek egyik legjellemzőbb formája, amikor a fiatal tehetségek tőlük fiatalabb diákoknak, gyerekeknek tartanak foglalkozásokat, beszélnek saját tehetségterületük szépségeiről, kihívásairól. Ez már egy komoly lépés a tehetségek részéről a társadalmi felelősségvállalás területén is.

 Tudtommal a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseinek megvalósítására 2015-ben az addigi évekhez képest jelentősen nagyobb forrás állt rendelkezésre. Mit tudtak biztosítani a megnövekvő forrásmennyiségből?

 – Igen, 2015-ben a program céljainak megvalósítására rendelkezésre álló forrás jelentős mértékben emelkedett, 2,8 milliárd forintra nőtt, és azóta évente ezzel az összeggel tervezhetünk. A megnövekedett források lehetőséget teremtettek arra, hogy a korábbi kiemelt célkitűzések továbbra is megvalósulhassanak, a hatékony és sikeres programok folyamatosan támogatásban részesülhessenek, ugyanakkor új, az eddigi rendszerből hiányzó elemek is megjelenjenek. A stratégiai célkitűzések megvalósítása kétéves cselekvési programok keretében történik, melyekben mindig aktuálisan határozzuk meg a célokhoz rendelt intézkedéseket. Számos, rendszerszintű fejlesztés kezdődött el 2015 óta. Emellett 2016-ban indult el a Nemzeti Tehetség Program célrendszeréhez szorosan illeszkedő, fejlesztési forrásból megvalósuló Tehetségek Magyarországa című program.

 Az uniós fejlesztési forrásból megvalósuló Tehetségek Magyarországa program mennyiben kapcsolódik a Nemzeti Tehetség Programhoz?

 – A Tehetségek Magyarországa program nagyon szorosan illeszkedik a Nemzeti Tehetség Program (NTP) célrendszerébe, része annak, kiegészíti a Nemzeti Tehetség Program keretében hazai forrásból megvalósuló tevékenységeket. Az uniós program csak a konvergenciarégiókra irányul, ezért már a 2015–2016. évi cselekvési program tervezésekor is, de még inkább a 2017–2018. évi cselekvési program kidolgozásakor figyeltünk arra, hogy a fejlesztési forrásból tervezett program céljait és tevékenységeit összehangoljuk az NTP hazai forrásaiból tervezett intézkedéseivel. Az évente kiírt hazai pályázatok céljait és kereteit is erre figyelemmel határozzuk meg. A megnövekedett forrásból erre is jut.

 2017. február 20-án idén először ülésezett a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum. Miről határoztak?

 – A fórum egyhangú javaslatot tett a támogató részére a program keretében 2017-ben kiírandó pályázatok forrásfelosztására vonatkozóan.

 Csak hazaiak, vagy határon túliak is pályázhatnak a programon belül?

 – 2016-tól már lehetőséget biztosítunk arra, hogy a határon túli oktatási profilú magyar civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok, közalapítványok), magyar tanítási nyelvű – magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – általános iskolák vagy középiskolák tehetséggondozó programjai számos nyílt pályázat keretében támogatásban részesüljenek. Emellett 2016-tól a kiemelkedően tehetséges, külhoni magyar fiatalok számára megnyitottuk a pályázás lehetőségét az egyik legnépszerűbb pályázati kiírás, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjpályázat esetében is. A határon túli magyar tehetségek és a velük foglalkozó szervezetek számára az elkövetkezendő időszakban a pályázás lehetőségét még inkább szélesíteni kívánjuk.

 Melyek a 2017. évi kiírások legfontosabb újdonságai?

 – Támogatni kívánjuk a tehetségígéretek óvodai tehetségkibontakoztató programjait, valamint az esélynövelés érdekében az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő programokat. Támogatni szeretnénk a nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális tehetséggondozó programokat. Kiemelten kívánjuk támogatni a hazai és határon túli tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok megszervezését és lebonyolítását. A tervek szerint a hazai, szakmailag elismert országos tanulmányi és művészeti versenyek támogatása mellett a Kárpát-medencei szervezésű, nagy hagyományú és szakmailag elismert tanulmányi és művészeti versenyek is támogatásra kerülnek.

 Az esélyteremtés azt is jelenti, hogy külön ügyelnek azokra tehetség- és tudományterületekre, ahol a lányok, nők részvétele hagyományosan alulreprezentált?

 – Ez a 2017–2018. évi cselekvési program egyik újdonságként bevezetett intézkedése. Először 2017-ben kerül kiírásra külön ezzel a céllal felhívás, melynek eredményeit és tapasztalatait mi is nagyon várjuk.

 Táborokról, a speciális tehetséggondozó programokról olvasok. Ezeket kik vezetik?

 – A tehetségek gondozását célzó táborok szervezésére az elmúlt két évben úgy volt lehetőség, hogy az egész éves komplex tehetséggondozó programot egészíthették ki a pályázók – választható tevékenységként – tehetséggondozó táborral. Ez a lehetőség továbbra is nyitott lesz, de emellett 2017-től a kiírások keretében lehetőség lesz arra is, hogy hazai és határon túli, tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok önálló program keretében is támogatásban részesüljenek.

 Szükséges a program monitorizálása?

 – Igen, feltétlenül. A program eredményeit 2012 óta követjük indikátorokkal, de emellett több olyan intézkedés is történt, melyek a program eredményeinek, hatásainak mérését célozzák, és melyek útmutatásaira a későbbi intézkedések tervezésekor figyelemmel voltunk.

 Mit gondol, a program által elérhető, hogy minél több tehetség hazánkban kamatoztassa tudását?

 – Hiszek abban, hogy ez minden erre irányuló intézkedésünkkel előmozdítható, ezért és ezen dolgozunk munkatársaimmal.

 

Medveczky Attila