Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2024. május 27, hétfő, Hella napja van. Holnap Emil és Csanád napja lesz.

Egy nemzetközi méregkeverő

E-mail Nyomtatás

Nem eltekintve korunk számos kártékony vezetőjétől és szervezetétől (Valutaalap, Világbank), alig van még egy kortársunk, aki Soros Györgynél nagyobb felelősséggel tartozna Kelet-Európa és a volt Szovjetunió népeinek szándékos és kilátástalan nyomorba taszításáért a bolsevizmus 1989-es összeomlása óta. Honi ügynökszervezetei e tényt azzal igyekeznek meghamisítani, hogy az ő eltartójuk, a Sugar Daddy, ahogy egy CEU mellett tüntető libuska plakátján is hirdette, jótékony, csupaszív ember számtalan alapítványt hozott létre Kelet-Európában és a volt Szovjetunióban. A volt Jugoszláviában „békekoncerteket” szponzorált, fiatal kelet-európaiak számára ösztöndíjakat finanszírozott az oxfordi egyetemen.  A mára hál’Istennek ellenzékbe szorult liberálbolsevikok és az ostoba és/vagy jellemtelen Soros után futó Simicska-csicskák éppen ezzel a körmönfont, hamisítatlan soros trükkel szeretnék a Fidesz politikusait zavarba hozni. Kezdve Lendvai Ildikótól Gyurcsány Ferencen át a teljes lebukott SZDSZ-es Kis János féle brigád Bolgár Györgyig bezárólag, szegény öreg, ártalmatlan zsidóként szeretnék láttatni, aki ellen az antiszemita Fidesz plakátkampányt folytat.

Talán olvasóink előtt sem ismeretlen az „Egy gazdasági bérgyilkos önvallomása”, aki legalább mikor tapasztalta káros működésének gyászos eredményét, vallomást tett és bocsánatot kért. Nos Sorostól ilyenre ne számítsunk. Ő a megrögzött hazudozó, 1990-ben megjelentetett könyvében szovjetunióbéli kavarásáról azt írja, hogy „Először megpróbáltam olyan apró repedéseket kreálni a monolitikus rendszerben, amelyek aláássák a kommunizmust, ezt azzal a hittel tettem, hogy egy merev rendszerben egy apró repedésnek is pusztító hatása lehet.”

Ezzel a rablómesével szemben az igazság az, hogy Soros számos küldöttséget vezetett a volt Szovjetunióba, ahol a 80-as évek vége óta a szovjet kommunista első titkár feleségével, Raisza Gorbacsovával működött együtt. A Gorbacsov által elszúrt 88-91-es rajt után Soros Jelcinre váltott és a sokkterápiára. Amivel példátlan káoszt és hiperinflációt gerjesztett. Olyan gazdasági helyzetet teremtett, ami elől, aki tehette Nyugatra menekült. Elsősorban az orosz nép ellen alkalmazott drákói szigor nyomán keletkezett káosz, és a rubel megfektetésének idején Soros és barátai nem vesztegették az idejüket, hanem hatalmas nyereségtömeget harácsoltak össze. Csendestársai keményvalutát tűztek a szivarzsebükbe, és a szovjet alumíniumkészletet nevetségesen nyomott áron felvásárolták. A bagóért megszerzett fémmel elárasztott nyugati piacon az érc árának 30%-os esését idézték elő, amivel a nyugati ipar sem tudott versenyezni. Ezért a Wall Street Journal 1993-as tavaszi jelentése szerint Soros csendestársa ellen nagyszabású nemzetközi csalássorozat gyanújával indult vizsgálat.

Ha szabad emlékezetükbe idéznem, épp ebben az időben kísérelt meg tiltakozni Soros és barátai magyar gazdaságot is tönkreverő stratégiája ellen Csurka István. Antiszemitának bélyegezték.

Huszonöt évvel később Netanjahu izraeli miniszterelnököt illeti antiszemita váddal ugyanez a kör.  Sorost Izraelben is van elég ok utálni. Ha semmi más nem lenne a számláján, mint az, hogy egy másik zsidó csendestársa az Európai Bank akkori igazgatója ajánlólevelével a zsebében gyengítette Izrael stratégiai helyzetét a volt szovjet köztársaságokban, untig elég lenne. A haver kizárólagos koncessziót szerzett könnyű-, elsősorban textilipari termékek körére, azonban helyzetével visszaélve gyalázatosan becsapta az ottani kormányokat is, így abban a régióban is komoly hitelvesztést okozott Izraelnek.

Soros korábbi könyveibe belepillantva látjuk, hogy nem tegnap kezdte a hazudozást arról, hogy azért munkálkodik a nyitott társadalmak építésén, mert olyan világról álmodik, ahol nem kell emigrálnia senkinek vallása, politikai nézetei, etnikuma miatt.  „Gyakorlatilag egész életem kettős identitásban éltem le. 14 évesen Magyarországon hamis személyazonosságot vettem fel, hogy zsidóként elkerüljem az üldöztetést.”  „Ragyogó jellemét” mindig változó módon előadott története világítja meg tökéletesen.  A háború alatt megszállt Magyarországon csak úgy tudott életben maradni, meséli egy interjúban, hogy kettős identitást vett föl.  Arról itt hallgat, amit egy Amerikában korábban készült tv-interjúban még bevallott: olyan emberrel kooperált, akivel a gazdag zsidóktól elvették a vagyont, amin azután ők osztoztak. Csak 1947-ben hagyta el Magyarországot a furcsa természetű üldözött, illetve egyesek szerint holokauszt túlélő, ami tulajdonképpen igaz, noha több mint pikáns, ahogyan történt. A vészkorszakban játszott szerepéről szóló filmet azonban, mint a rá jellemző szelektív emlékezések egyik súlyos dokumentumát, letiltotta.  Képzeljük el, mennyire érdekli Sorost a vallása, politikai nézete vagy etnikuma miatt hátrányt szenvedő, mikor üldözött zsidók kirablásában segédkezett s erről ilyen cinikusan, hidegen szól: „zsidóságom nem az összetartozás érzésében fejeződött ki, hogy pl. segítsem Izraelt”.

Soros spanja, a hírhedett lukácsista Kis János, SZDSZ-alapító nyitott társadalom elmélete: egyetlen vallás, egyetlen világnézet, életfelfogás, egyetlen kultúra sem törekedhet kizárólagosságra. Arra az alapvető jogunkra gondolunk, hogy magunk döntsük el, milyen meggyőződésekkel, milyen kulturális mintákkal azonosulunk, és milyen célok jegyében vezetjük életünket.

A valóság azonban másmilyen. Soros és a posztszovjet országokban működő ügynöksége mindenféle erkölcsöt, filozófiát félrerúgva a nyílt társadalom humbugját hangoztatva a keleti gyenge és korrupt kormányokra szándékosan őrült gazdasági intézkedéseket erőszakolt, melyek neki és pénzügyi cápáinak lehetővé tette, hogy a kelet számos vidékének forrásait potom áron felvásárolják. Lengyelországot a következőképpen kerítette be Soros: 1989 végén személyesen szervezett titkos találkozót a kommunista Rakowski kormány és az akkoriban illegális Solidarnosc között. E találkozón Soros ismertette Lengyelországra vonatkozó tervét: a kommunisták engedjék át a Szolidaritásnak a kormányzást, hogy ezzel elnyerjék a lakosság bizalmát. Ezután a Soros know-how eredményként a Lengyelországba érkező gazdag, nemzetközi üzletekben járatos barátai megvásárolják a nehéz helyzetbe hozott állami ipari és mezőgazdasági vállalatokat. Soros elismerte, pontosan tudta, hogy a Szolidaritás viszi el a sokkterápiája miatti balhét, erre kellett. Szoros kapcsolatot épített ki Adam Michnikkel és más véleményformálókkal, segítséget kapott a varsói amerikai nagykövetségtől és olyan cenzúrának vetette alá a lengyel tájékoztatást, ami mellett majdhogynem eltörpült a kommunista rendszer legszigorúbb sajtócenzúrája. Soros személyes beállítottsága politikailag is egybevág azon körökével, amelyek hecckampányt folytattak annak idején az újraegyesített Németország ellen, azt Negyedik Birodalomnak nevezték és Helmut Kohlt Hitlerhez hasonlították. Soros rendkívüli módon németellenes, ennélfogva szinte érthetetlen miért ajnározzák Németországban. Elfelejtették volna, hogy 1991-es önéletrajzában (Underwriting Democracy) attól a veszélytől óv, hogy egy újraegyesített Németország megzavarhatja Európa egyensúlyát. „Nem nehéz észrevenni, hogy alakulhatnak ki a két háború közötti viszonyok. Egy újraegyesített Németország a legerősebb gazdasági hatalommá válik és Kelet-Európát saját életterévé alakítja.”  Amikor még 1989-ben kirajzolódott a német újraegyesítés, egy magasrangú Citicorp menedzser a következőket mondta egyik európai üzleti barátjának: A német egység katasztrófa lesz a mi érdekeinkre nézve. Intézkedéseket kell tennünk, hogy elérjük a német márka mintegy 30 %-os esését, ezzel megakadályozandó, hogy Németország Kelet-Németországot egy új Európa gazdasági motorjává fejlessze.

Különös árnyalatot kapnak Soros életrajzi kötetének fent említett sorai, és a banki menedzser szavai az 1992. szeptemberi, az európai valutarendszer elleni támadáskor. Mit ad Isten, ez alkalommal Soros fő pénzadója, Amerika legfontosabb bankja a Citicorp volt.  Soros egyébként a paranoiásokra hajazóan jellemtelen: arra biztatja a nemzetközi befektetőket, hogy pártoljanak el a német márkától, azon mesterkedik, hogy a francia tömegtájékoztatásban a francia érdekek barátjának tüntesse fel magát.  Ezzel csak azt akarom jelezni, hogy az ún. Nyugatnak sem okozott soha semmi jót, nem tudok országot mondani, melynek ne lenne esküdt ellensége, s amit mostanság a migránsok betelepítése és az embercsempészek feltőkésítése kapcsán művel az európai nemzetek ellen, az több mint bűn.

czyla

 

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség