Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2024. február 22, csütörtök, Gerzson napja van. Holnap Alfréd napja lesz.

Meghatározzuk a város táji és építészeti értékeit

E-mail Nyomtatás

Jövőre ünnepli Kecskemét város fennállásának 650. évfordulóját

Büszkeségünk a Katona József Múzeum, hiszen intézményünk nyerte el a Mercedes -üzem bővítéséhez - amely Magyarország jelenlegi legnagyobb zöldmezős beruházása – kapcsolódó feltárási és régészeti munkálatokat – nyilatkozta a Magyar Fórumnak Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere.

Mikor készül el a településképi rendelet?

–A vonatkozó jogszabály értelmében az önkormányzatok képviselő-testületeinek legkésőbb 2017. október 1-ig meg kell alkotniuk a kormányrendelettel összhangban a településképi rendeletet. Kecskemét közgyűlése szeptember 21-én ülésezik, várhatóan akkor fogadja el az új rendeletet.

Mit kell annak tartalmaznia?

A rendelet rendkívül sok részletet tartalmaz, alábbiakban sorolom:

- helyi építészeti örökségvédelem tárgyát és szabályait, nyilvántartás vezetésének szabályait,

- településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását,

- településképi követelményeket,

-önkormányzati támogatási és ösztönző-rendszer részletes tartalmát,· -településkép-érvényesítési eszközök (településképi vélemény, bejelentés és kötelezés) részletes szabályait,)

- a településkép-védelmi  tájékoztatás, szakmai konzultáció szabályait,·         -reklámhordozók számára, formájára, reklámok méretére, technológiájára vonatkozó szabályokat,

- reklámokra vonatkozó tilalmak alóli törvény által megengedett eltéréseket

-településképi bírság esetköreit, a kiszabásának és behajtásának módját,

- a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas és nem alkalmas területeket lehatárolását.

Ehhez miként kapcsolódik az arculati kézikönyv?

–Kecskemét közgyűlése tudomásunk szerint az országban elsőként fogadta el idén júniusban az arculati kézikönyvet. Ez valójában az alapja a készülő rendeletnek. A kézikönyvnek kormányrendeletben meghatározott fejezetei vannak, amelyek egyebek között tartalmazzák a településszerkezet kialakulásának történetét, az építészeti és zöldfelületi értékeket, a településkép általános jellemzését, a településrészek arculati jellemzőit, pozitív példákat és ajánlásokat.

Miért módosították az idei költségvetést?

–Kecskemét helyi rendelete a mindenkori költségvetés negyedévente történő módosítására ad lehetőséget, ami általános gyakorlat. Év közben ugyanis számos változás történik. Például átcsoportosítások az egyes sorok, előirányzatok között, vagy a folyamatban lévő pályázatok kapcsán beérkeznek a támogatási összegek, vagy éppen plusz forrást biztosítunk valamilyen feladatra stb. A júniusi módosítás is számos kisebb-nagyobb változást tartalmaz. Ezek között a legjelentősebb, hogy a Katona József Múzeum részére mintegy 120 millió forint befizetési kötelezettség került előírásra. Nagyon büszkék vagyunk a múzeumra, hiszen a mii intézményünk nyerte el a Mercedes üzem bővítéséhez - amely Magyarország jelenlegi legnagyobb zöldmezős beruházása - kapcsolódó feltárási és régészeti munkálatokat. A befizetés ehhez a megbízáshoz kapcsolódik.

Jövőre ünnepli a város fennállásának 650. évfordulóját. Kik szervezik a programokat, és mennyit fordít rá az önkormányzat?

–Annyit pontosítanék, hogy jövőre lesz 650 éves az első írásos emlék, amely városként említi Kecskemétet. Nálunk nagy hagyománya van annak, hogy az egyes kulturális rendezvények, programsorozatok összeállításában részt vesz az összes kulturális intézményünk és a hivatali munkatársak is. Ez alkalommal is így történik, és természetesen minden területnek lesz „gazdája”. A költségek még pontosan nem ismertek, de azt szeretnénk, ha a jövő évi költségvetésben ez már rögzítve lenne. Kecskeméten ugyanis évek óta az a gyakorlat, hogy minden év decemberében dönt a közgyűlés a következő évi költségvetésről.

 

Medveczky Attila

 

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség