MEGJELENT A HAVI MAGYAR FÓRUM NOVEMBER-DECEMBERI SZÁMA!

E-mail Nyomtatás

A tartalomból:

SZENT LÁSZLÓ-ÉV

Egy kivételes dinasztia királyai

Hősök, szentek, kiváló diplomaták és reformerek alkották Európa egyik leghíresebb uralkodóházának, az Árpádoknak királyait. A Szent László-év kapcsán készített összeállításunkban nem arra törekedtünk, hogy mindegyikük életét bemutassuk elejétől a végéig, hiszen az legalább egy könyvnyi terjedelmet igényelne, hanem egy-egy érdekes epizódot igyekeztünk felvillantani mindegyik uralkodó életéből. Ezek a részletek mutatják meg, hogy számos királyunknak nemcsak országa, hanem birodalma is volt, láthatjuk a kor európai viszonyait, illetve eltűnődhetünk egy-egy királyunk emberi kiválóságáról.

NYOLCVANEGY

Kivételes ez az uralkodócsalád és ez a kor szentjeinek és boldogjainak számában is. Sorra vettünk mindenkit 1000 és 1301 között, azokat is, akiknek nem az Árpádok vére csörgedezett az ereiben.

Märle Tamás: A lovagkirály országa

Igen sok szó esik – különösen az idei esztendőben – Szent László király legendáiról, erényeiről, törvényeiről vagy éppen hadjáratairól. De vajon milyen lehetett Jézus Krisztus hős lovagjának országa? Tegyünk időutazást, és képzeljük magunkat egy prágai kereskedő vagy egy bajorországi szerzetes helyébe. Vajon milyennek láthatták ők Szent László országát?

Dr. Diószegi György Antal: Karácsonyi ünnepkörünk áldása és áldomása

Karácsonyi ünnepkörünkben Jézus születése a szeretetben és békességben élni vágyó emberi lélek számára áldást jelent! Karácsonyi ünnepkörünk és magyar történelmi örökségünk jegyében érdemes arra is emlékeznünk, hogy 8 évszázaddal ezelőtt, 1217 decemberében II. András magyar királyunk a Szentföldön tartózkodott (többek között) a győri és az egri püspökök, valamint a pannonhalmi apát kíséretében. Érdemes lenne Jézus Urunk születésének akkori ünnepe kapcsán olyan korabeli történeti emlékeket is feltárni, melyek II. András szentföldi zarándokútjának ezen ünnepi időszakára rávilágítanának a keresztény egység örök értéket képviselő volta jegyében.

LENGYEK, MAGYAR KÉT JÓ BARÁT….

„Kétségtelen: a magyar történelem új megírása, a magyar múlt új feldolgozása: a magyar jövő egyik felelete s valóságos történelmi szükség. Igen: történelmi szükség: hogy a történetírás-lírát az idegen kizsákmányoló osztályok érdeklírájából a magyarság nagy tömegei legmélyebb életérdekeinek lírájává tegyük.”

Szabó Dezső

A magyar és lengyel ezeréves hagyomány: A történelmi sorsközösség

Amikor a keresztény Európa megszületett, az első millennium környékén abban már helyet foglaltak a centrumtól, vagyis az Occidenstől távolabb eső területek is, mint a Kárpát-medence, a Kelet-Európai síkság, és Skandinávia, számos különböző kultúrájú és etnikumú népet integrálva a keresztény Nyugathoz. Ekkorra vált véglegessé, szilárdult meg az a terület, a nyugati (vagy latin) keresztény kultúrkör, respublica Christiana, amelynek keleti végeit az újonnan létrejött magyar és lengyel állam jelentette. Ez nyugati civilizáció határvidéke, amely később alapvetően határozza meg mind a lengyel, mind a magyar történelem menetét.

LIBERALIZMUS

Molnár Tamás –1992

Liberális hegemónia (részletek)

A liberalizmus, mely kezdetben csak mozgósító lendület volt, mára már az egész világra kiterjedő célokat maga elé tűző, mindenütt jelen lévő ideológiává vált, minden újítást ellenző ortodoxia lett belőle. Alig két évszázaddal ezelőtt a liberalizmusnak még széles látókörű, bátor szellemű, nagy képzelőerővel megáldott bajnokai voltak; ma már csak képzeletszegény és gyáva bürokratái vannak, akik szorongva kémlelik a horizontot, hogy felfedezzék az eretnekséget. A liberalizmus, mely eleinte csak egy szerény ideológia volt a sok közül, keresztes hadjárattá alakult át, az egész bolygó meghódítását tűzte ki célul, és ennek érdekében ágensei – az áru misszionáriusai – akár a legparányibb résen is átbújnak, ha azt nem védik eléggé a még emberi bennszülöttek.

IRODALOM, KULTÚRA

Kimmel István: ERDÉLYI HELIKON V. RÉSZ

Sokat gondolkodtam azon, kik következzenek. Megnéztem, hogy költőnők, vagy hölgyírók csatlakoztak- e ehhez az írói szabad munkaközösség társasághoz. A Kemény család honlapján A HELIKON ÍRÓI KÖZÖSSÉGRŐL című, az alapításról szóló írásból idézem: „A vécsi Helikon gondolatának Berde Mária volt a szülőanyja. Ezerkilencszázhuszonháromban először, majd két évvel később, ezerkilencszázhuszonöt márciusában a marosvásárhelyi írók Szászrégenben vendégszerepeltek. A színház egyik páholyában ültek Berde Mária, Molter Károly, Kemény János és Dékániné Máthé Mariska. Erdély szellemi világa talpon és lázban volt. Érezték, hogy a vécsi csoportosulás több lesz, mint egyszerű eszem-iszomja az íróknak, talán az első friss hatóerő lesz Erdély szellemi életére, amit lehetetlen lesz ezután komolyan nem venni, s amivel számolniuk kell azoknak is, akik eddigelé nem sok dicsőséggel s még kevesebb eredménnyel, de kizárólagos befolyással irányították az erdélyi magyar életsorsot.”

PÓSA ZOLTÁN

Nemzeti mítoszteremtő eposz, korszerű társadalmi regény, mítoszteremtő dráma, filmes metaforák A szó útja – a magyar irodalom közvetítésének kihívásai, változatai és módozatai Arany Jánostól napjainkig címmel megrendezett 45. Tokaji Írótáborban.

JÖHET IDŐ, HOGY EMLÉKEZNI BÁTRABB DOLOG LESZ, MINT TERVEZNI

Nagy Jenő: Megaláztatásban

Megszólalnak a dobok

1944. november 15-én a kisbíró kidobolta, hogy minden férfi, tizennyolc évestől ötvenéves korig azonnal jelentkezzen Nagyszőlősön, a megyeházán, személyi igazolvánnyal. Hát mi magunkhoz vettük a magyar személyazonossági lapunkat és bementünk Nagyszőlősre a katonai parancsnokságra, mely ott székelt a megyeházán. Erre a lapra egy háromszögletű pecsétet ütöttek, középen ötágú csillaggal. Felírták egy papírra az adatainkat, így tudták meg a nemzetiségünket. Aztán elengedtek haza.

Péter Árpád: A forradalom hatása és következményei Erdélyben és Romániában

Diáktüntetések kezdődtek október 30, -31-én Temesváron és Bukarestben, de ezeket rendvédelmi eszközökkel feloszlatták. Kolozsváron a Securitate (magyarul Államvédelmi Hatóság) feszültséget szított a román és magyar diákok között. A román lakosok körében is sikeresnek bizonyult az etnikai feszültség gerjesztése (Erdély visszakövetelése címén). Kolozsvártól eltérően a többi városokban, például Temesváron a különféle nemzetiségek feszültségmentes együttélése kooperációs felületet teremtett a román, magyar, sváb vagy szerb diákok között és ez nem korlátozódott a diáktársadalom kérdéseire (kollégiumok építése, ösztöndíjjak emelése, orosz nyelvtanítás megszüntetése), hanem politikai követeléseikre is kihatott. A Temesváron közzétett pontok megegyeztek a szegedi, majd a budapesti diákok követeléseivel.

CHATEDRA PHILOSOPHICA

Dr. Kiss Lajos: Rapszodikus napló

A tanító úr esete az ácsmesterrel

Jakab Antal tanító úr meghívott egy narancslére. Ezt mondta: jöjjön, kolléga úr egy rövidke alkonyati dőzsölésre. Kilencven éves vagyok, ötven évig tanítottam, megérdemlek ennyi ön-kitüntetést. Elmondom magának Sarkadi Pista történetét. Az ötvenes években egy csendes kisvárosban tanítottam. Alsósokat. Erre volt képesítésem. Kötelességtudó s megvallom, szigorú is voltam. Már ebben az időben nem pálcáztunk és nem is pofoztunk. Megtörtént, ritkán, hogy egyik-másik hevesebb vérű kolléga meglegyintett egy-egy csintalan kölyköt. Röpült ő is meg az igazgatója is. Emlékszem, egyszer egy műszerészmester, vidéken, nyakon vágta az inasát. A budapesti vezérigazgatót is leváltották. Oktalan túlzás volt.

Körömi Ferenc és Cságoly Kristóf versei

Dr. Sebestény Sándor ny. országgyűlési szakfőtanácsos, főisk. docens, egyet. tud. kutató:

Csiky Sándor életpályája XI. RÉSZ

„Historia est testis temporum, magistra vitae.”

„A történelem az időknek tanúja, az élet tanítómestere.”

Csiky Sándor képviselő nem feledkezett el az 1867-es Kiegyezés után sem a távolban élő Kossuth Lajos kormányzóról és a mártírhalált halt 1848-as miniszterelnökünk, gróf Batthány Lajos névnapjáról. Lajos-napkor, 1869. augusztus 25-én ezt jegyezte be Naplójába: „Távsürgönyöztem Kossuth Lajosnak és Batthyány Lajosnénak.” Amikor Csiky Sándor e névnapi jókívánságait feladta az egri postán, már megint éles politikai küzdelem részese volt. Erre a népiskolákról rendelkező az 1868. évi XXXVIII. törvény – A népiskolai közoktatás tárgyában címmel - szolgált jogalapul.

Keresse a Havi Magyar Fórumot december 7-étől az újságárusoknál!

Most fizessen elő a jövő évre!

Előfizetési információk: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , hétfőn és pénteken a +36-30-7545-012-es, vagy a +36-1-781-32-36-os telefonszámon. Postacím: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány, Budapest, Postafiók: 1578.

A Heti Magyar Fórum előfizetési díja egy évre: 12.844 Ft, fél évre: 6422 Ft.

A Havi Magyar Fórum előfizetési díja egy évre: 5880 Ft., fél évre: 2940 Ft.

Számlaszám: 11712004-20341426-00000000, A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

Kérjük, a közleményben olvashatóan tüntessék fel a nevet, a címet, irányítószámmal együtt, különben nem tudjuk beazonosítani az előfizetőt.

KÜLFÖLDI olvasóinkhoz!

Szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani a nemzeti szellem, a keresztény erkölcsiség fórumát. A Havi Magyar Fórum előfizetési díja egy évre 200 USD, a Magyar Fórum hetilap előfizetési díja egy évre 200 USD. Az előfizetés forintban és devizában történhet. Mivel számlavezető bankunk USA-dolláros csekket nem vált be, ezért kérjük, főleg tengeren túli előfizetőinket, hogy vagy más valutában, pl. kanadai dollárban, vagy, ami a legjobb, átutalással küldjék a pénzt a megadott számlaszámra.

Számlaszám:

11712004-20341426-00000000

Számlatulajdonos:

A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

Számlavezető:

OTP Bank Zrt.

SWIFT (BIC) kód:

OTP V-HU-HB

IBAN-szám:

HU36117120042034142600000000

 

Kérjük, ne felejtse el megadni – olvashatóan –az előfizetés időtartamát, illetve pontos nevét és címét!

 

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség