Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2024. április 22, hétfő, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.

Gyurcsány ma a gazdák, holnap az egész társadalom ellen

E-mail Nyomtatás

Jakab Istvánt, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnökét kérdeztük

- Elnök úr, mit szól ahhoz, amit Gyurcsány Ferenc mondott a davosi Világgazdasági Fórumon? A miniszterelnök szerint az élelmiszerárak emelkedése lehetőséget ad az Európai Unió agrártámogatási rendszerének felülvizsgálatára és átalakítására, mivel magas élelmiszerárak esetén a gazdák kevésbé vannak rá-utalva támogatásra. A mezőgazdaságtól elvont pénzt fordítaná a  versenyképesség javítására!  
- Az a meggyőződésem, hogy Gyurcsány Ferenc nem ismeri az ország helyzetét. Különösen nem ismeri a mezőgazdaságból élők helyzetét, vagy tudatosan torzítja a valóságot, esetleg egyéb célja van. De  nemcsak a magyar helyzetet nem ismeri, hanem az európai unió agrárpolitikáját sem. Aki egy ilyen kijelentést tesz, az a magyar és az EU-s gazdák, illetve vidéki polgárok ellen vét. Amennyiben a magyar helyzetet ismerné a miniszterelnök úr, pontosan tudná, hogy Magyarország még az uniós támogatottsági szint 60 százalékát érte csak el. Sőt, Magyarország a parlamenti határozatban vállalt 30 százalékos nemzeti területalapú támogatáskiegészítést már most jelentős mértékben  103 milliárd forintról  67 milliárdra csökkentették. Uniós viszonyok között és világvi-szonylatban is támogatási verseny van, mi csak a felét kapjuk, mint az uniós versenytársaink, pedig ők jóval korábban jelentős technológiai fejlesztéseket hajtottak végre, magas a gépesítettségi színvonaluk, intenzív technológiákat alkalmaznak. És velük szemben még mindig csökkenteni akarja Gyurcsány Ferenc a támogatást? Felfoghatatlan, hogy jutott ide? Ezzel a lépésével nemcsak ellenünk, de az uniós gazdák ellen is beszélt. Belépett abba a liberális táborba, ahova a WTO-val folytatott tárgyalások alapján a Világbank által generált verseny hívei tartoznak. Ez annyit jelent, hogy rövid időn belül vidéki térségek elnéptelenednek, kialakul  a nagybirtokrendszer és azt követően természetesen a multinacionális feldolgozók és üzletláncok. Ezután már az árakat ők szabják meg, és olyan árakat alkalmaznak, ami nehezen megfizethető. Tehát ma a gazdák ellen beszélt a miniszterelnök úr, holnap a magyar vállalkozók és holnapután az összes magyar állampolgár ellen lép fel?
- Gyurcsány kijelentése a multinacionális cégek malmára hajtja a vizet?
- A miniszterelnök úr kijelentése arra vonatkozik, hogy őt igazán nem zavarja, hogy a magyar gazdák hogyan mennek tönkre, őt nem zavarja, hogy a magyar polgárok milyen áron vásárolják meg az élelmiszert, csak egy dolog érdekli, hogy megfelelési kényszerből  az EU-ban a liberális szárnyhoz csatlakozva, sajátos érdekek alapján adja fel a magyar pozíciókat. A hivatalos ma-gyar álláspont a termelés stabilizálása, növelése, a piaci pozíciónk erősítése, a minőségi termelés alapjainak megerősítése. A genetikailag módosított szervezetek köztermesztésbe vonását Magyarország például nem fogadta el. Ez a hivatalos magyar álláspont! Hangsúlyozom, ez annak a ma-gyar kormánynak a programjában szerepel, amit Gyurcsány Ferenc mint miniszterelnök vezet!
- Az Európai Unió más tagállamai hogyan fogadták ezt a kijelentést?
- Nyilván a teljes liberalizációt, a teljes piaci nyitást az abszolút szabad versenyt azok az államok képviselik, ahol nincs jelentős agrárgazdaság. Másrészt pedig ők jelentős befizetők az uniós kasszába. Az ő érdekük is elsősorban az önellátás, tehát Európa önellátásának a biztosítása, ugyanis az élelmiszer, figyelembe véve a világtendenciákat is, előbb-utóbb stratégiai cikké válik. Tehát elsősorban a nettóbefizető tagálla-mok azok, akik ezt a liberalizációt és a támogatáscsökkentést akarják. Azok, például Franciaország, Spanyolország, Portugália, akik agrárgazdaság fejlesztésében érdekeltek és érintettek, egyértelműen a Gyurcsány Ferenc és köreinek az álláspontjával ellentétes véleményt fogalmaznak meg és ellentétes álláspontot alakítanak ki. Gyurcsány Ferenc nyilatkozatát követő napon a francia mezőgazdasági miniszter egyértelművé tette, hogy a támogatások eltörlése a közös agrárpolitika halálát jelentené, a vidéki térségek tönkremenetelét, és szociális válságot okozna.
- Mennyire elégedetlenek  a mostani mezőgazdasági programmal?
- A kormány egyeztetési technikája ma úgy működik, hogy az unióban kialakult gyakorlattal ellentétes. Európában, a fejlett uniós tagállamokban, ha egy programot indítanak, vagy egy komoly törvényi változtatás, komoly program kialakítása megkezdődik, akkor először a helyi igényekhez igazodva kezdik meg a program kialakítását. Ez nálunk másként működik, először elkészítenek szűk körben, elsősorban pártpolitikai elvek mentén egy programtervezetet, ami már közel véglegesnek tekinthető, majd vitára bocsátják. Azt mindenki tudja, hogy egy kész tervet utólagosan átalakítani nagyon nehéz. Ezzel érhető tetten az Új Magyarország vidékfejlesztési program is. Nem véletlen, hogy egy jelentős veszteség éri a vidéki családokat, akik a kormányzat által megjelenített feltételeknek nem tudnak megfelelni, akár nagyságrendileg, akár abban az értelemben, hogy az általuk előírt feltételeket már pénzügyi szempontból sem tudják teljesíteni. Említek egy másik sarkalatos szempontot, az úgynevezett gazdaságátadási támogatást. Ebben az évben csupán az igények töredékét biztosítják forrásoldalon.  Ha fiatal gazda egy induló támogatáshoz akar jutni, csak akkor kaphatja meg, ha korábban semmilyen más területalapú támogatásban nem részesült. Ez azt jelenti például, hogy van egy egyetemista fiatalember, aki agráregyetemre jár, de a családjával már gazdálkodik, akkor ez a fiatalember, ha már kapott a nagyapjától egy kis területet - hogy egyetemi évei alatt gazdálkodjon -, hiába elkötelezett, képzett agrármérnök, nem kaphat induló támogatást. Az a társa viszont igen, akinek semmi köze nem volt a mezőgazdasághoz eddig, de most befejezte az egyetemet, kötődése sincs, de azonnal  10 millió forint nettó támogatásban részesülhet. Mi azt gondoljuk, hogy ez az élettől elszakadt, a valóságot nem ismerő politika.
- Elnök úr, Önök   az Albert házaspár által kezdeményezett népszavazás mögé álltak. Hogy áll most a népszavazás ügye?
- Azt gondolom, hogy itt nemcsak a gazdák, hanem az egész magyar társadalom léte a tét. Ez a törvény a gazdákat is súlyosan érinti. A nagyon alacsony tsz-nyugdíjat vagy  nagyon alacsony tsz-járadékot kapó emberek, akik sokat dolgoztak, fizikailag elhasználódtak, tanyákon vagy kis falvakban élnek, ezeket az embereket sokszorosan sújtják a most bevezetett rendelkezések (vizitdíj, kórházi napidíj). Számukra sokkal nagyobb gondot jelent a mindennapi megélhetés, mint esetleg a városokban élő társaiknak. Az egészségbiztosítási rendszer átalakítása a vidéki térségekben élő embereket halmozottan hátrányosan érinti, ezért vállaltuk és vállaljuk azt, hogy csatlakozunk a népszavazási kezdeményezéshez. Az egész életüket keményen végigdolgozó emberek, akik becsülettel fizették a járulékokat, most joggal tartanak igényt az orvosi ellátásra.

 

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség