vissza a főoldalra

 

 

vallás 2014


Ferenc pápa fiataloknak mondott beszédeit tartalmazó könyv jelent meg (2014. december 19.)

Mert az Istennek semmi sem lehetetlen (2014. december 19.)

Egy kehely zarándokútja (2014. december 19.)


Az árral szemben – püspöki körlevél a külföldön élő magyarokhoz (2014. december 12.)

Évszázados adventi hagyományok és szimbólumok (2014. december 5.)

Médiamissziós tanfolyamot tartottak Mályiban (2014. december 5.)

Az egyház feladata: a küszködő ember megerősítése, felemelése (2014. december 5.)


A börtönben vigaszt nyújtott, erőt adott a raboknak, képes volt a drámai helyzetekben is jókedvű lenni, s vezette az imádságokat is (2014. november 28.)

Rubinmisét mutatott be Szendi József nyugalmazott érsek (2014. november 28.)

Széthúzástól az egységig (2014. november 28.)


100 éve született Horváth Zsigmond püspök (2014. november 21.)

Szent Erzsébet útmutatása (2014. november 21.)

Egy kötetben az októberi családszinódus legfontosabb dokumentumai (2014. november 21.)


A gender - ideológia démoni, és elpusztítja a családokat is
Andreas Laun salzburgi segédpüspök könyvbemutatója a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (2014. november 14.)

Hajmeresztő eredetmondák a magyar Jézustól a török Akhilleuszig (2014. november 14.)

Magyar vezetőt választott a ferences világiak világszervezete (2014. november 14.)


Aki a szeretetben követi Krisztust, annak része van a feltámadásában is (2014. november 7.)

A kereszt győzelmi jelvény (2014. november 7.)

A megújulás az élet része (2014. november 7.)


Magyarországi támogatással újulhat meg a csíksomlyói kegyhely (2014. október 24.)

Szinódus: nincs állásfoglalás az újraházasodottakról (2014. október 24.)

Felújították Kálmánháza görögkatolikus templomát (2014. október 24.)


Kopjafa hirdeti az összefogást Verespatakon (2014. október 17.)

Interjú Adolfo Nicolás jezsuita elöljáróval a szinódusról (2014. október 17.)

Református rádiója lett a keleti egyházmegyéknek (2014. október 17.)


Ipolyságon újraszentelték az evangélikus parókiát (2014. október 10.)

Ferenc pápa: a rossz pásztorok elviselhetetlen teherrel sújtják a népet (2014. október 10.)

Megáldották az új lourdes-i barlangot Mátraverebély – Szentkúton (2014. október 10.)


Szegeden új katolikus pedagógiai intézet kezdte meg működését (2014. október 3.)

Egyházművészeti Múzeum Marosvásárhely szívében (2014. október 3.)

Felszentelték az ipolysági reformátusok új bástyáját (2014. október 3.)


Párbeszédben a jövővel (2014. szeptember 26.)

A bíborosok nemet mondanak a pápának a polgárilag újraházasodók megáldoztatására 
(2014. szeptember 26.)

A lévai Vincze László a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja lett (2014. szeptember 26.)


Isten nevében és a haza üdvére (2014. szeptember 19.)

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki“ – Lelkészbeiktatás Madaron (2014. szeptember 19.)

Megnyitották a jubileumi Mária - évet Csíksomlyón (2014. szeptember 19.)


Elhunyt P. Nagy István Tarzíciusz OFM (2014. szeptember 12.)

Felszentelték az andráshidai templomot (2014. szeptember 12.)

Tovább nő a Károli (2014. szeptember 12.)


Tanévnyitó konferenciát tartottak Esztergomban (2014. szeptember 5.)

A tehetség nem érdem, ajándék: de kötelez (2014. szeptember 5.)

Ismét van kisharang az ágcsernyői református templomban (2014. szeptember 5.)


Európa ki akarja tépni keresztény gyökereit (2014. augusztus 29.)

Szent István ünnepe Kassán (2014. augusztus 29.)

Mindennaposak a csángók elrománosítását célzó törekvés (2014. augusztus 29.)


Újabb középkori leletek az esztergomi Várhegyen (2014. augusztus 16.)

Idén ősszel Miskolcon ad választ az Egyház a társadalmi kérdésekre (2014. augusztus 16.)

Régi fényében tündököl a "Jövő Háza" Tornyospálcán (2014. augusztus 16.)

Mit tudunk róla és örökségéről (2014. augusztus 16.)

István király napja és a reformátusok (2014. augusztus 16.)


Jól sikerült a Vakációs Bibliahét gyermektábor Királyhelmecen (2014. július 25.)

Királyhágómelléki Református Nőszövetség XV. konferenciája Nagykárolyban (2014. július 25.)

Évszázados zarándokhely újult meg Hőgyészen (2014. július 25.)


Megújult a tiszaörsi plébánia (2014. július 18.)

Székellyé fogadták a genfi reformátort (2014. július 18.)

Válaszút – KOEN Vakációs Bibliahét Rimaszombatban (2014. július 18.)


Pacsér: Véget ért a 17. Református Gyermek- és Ifjúsági Tábor (2014. július 11.)

Idén is lesz Szent László emlékmise Nyitrán (2014. július 11.)

Akinek a kérését meghallgatta az Úr (2014. július 11.)


Befejeződött a püspöki konferencia nyári ülése (2014. július 4.)

Sepsiszentgyörgyön folytatódik a világtalálkozó (2014. július 4.)

Szentmise az első világháború áldozataiért a Mátyás – templomban (2014. július 4.)


Jó ütemben halad a nagykárolyi zárda felújítása (2014. június 27.)

Elhunyt Tóth Károly (2014. június 27.)

Együttműködési nyilatkozatot írtak alá a pasaréti ökumenikus óvodáról (2014. június 27.)


Példaképünk az áldozatvállalásba – Páduai Szent Antal búcsú Aradon (2014. június 20.)

Új vezető a Szeretetszolgálati Iroda élén (2014. június 20.)

Albánia: Ferenc pápa egy feledésbe merült országot látogat meg (2014. június 20.)


Református templom épül az udvarhelyszéki Décsfalván
A helyi cigányok többsége a Hit Gyülekezetéhez és más szektákhoz csatlakozott (2014. június 13.)

Oláh Dénes szentbeszéde – Csíksomlyói búcsú, 2014. június 7. (2014. június 13.)

A Szűzanya kegyszobra hazatért Mátraverebély – Szentkútra (2014. június 13.)


Csíksomlyói pünkösdi búcsú – 2014 (2014. június 6.)

Családi napot tartottak Edelényben (2014. június 6.)

Az egység megmaradás, a próbákban erő (2014. június 6.)


Ne legyünk rabjai az anyagi javaknak
A segítésre minden ember figyelmét föl kell hívnunk, hiszen a jótett, az adományozás felekezettől független (2014. május 23.)

Küldjünk keresztyén / keresztény képviselőket az Európa Parlamentbe! (2014. május 23.)

Elhunyt Posta Benjamin atya, ferences testvérünk (2014. május 23.)


 

Ft. Oláh Dénes a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka (2014. május 16.)

Hogyan védekezzünk a sátánista marketing ellen? (2014. május 16.)

Érettségizők köszöntése (2014. május 16.)


Ferenc pápa a szentek sorába iktatta XXIII. János és II. János Pál pápákat (2014. május 8.)

A vatikáni pedofíliaellenes bizottság az elszámoltathatóságért fog dolgozni (2014. május 8.)

A válságok időszakában kell hangsúlyoznunk az összetartozás fontosságát
A táborokban megismerik a gyermekek a Kárpát-mendence tájegységeinek hagyományát, kultúráját (2014. május 8.)


Marosvásárhelyen meggyalázták a katolikus magyar egyházat és a Ferenc-rendet
A polgármesteri hivatal egy banival sem járult hozzá a helyi szegénykonyha létesítéséhez (2014. április 25.)

Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozója (2014. április 25.)

A közel-keleti keresztények elvándorlását fájlalta a jeruzsálemi latin pátriárka (2014. április 25.)


A felkelő Nap Krisztus jelképe számunkra
A kereszténység nem ünnepi alkalmakhoz kötődik, hanem az egész életet átalakító valóság 
(2014. április 18.)

Segítünk feldolgozni mindazt, amit a beteg válságként él meg
Egyre több pozitív visszajelzést kapunk, és a többi egyházmegyéből is jelezték, hogy megyéspüspökük érdeklődik a kórházpasztoráció iránt (2014. április 18.)

Ökumenikus kiállítás nyílt Nagyváradon (2014. április 18.)


Magyar szentmise lesz Rómában XXIII. János pápa és Boldog II. János Pál pápa szentté avatásának előestéjén (2014. április 11.)

II. Szent Jobb ünnepség és megemlékező szentmise – meghívó (2014. április 11.)

Tudományok temploma (2014. április 11.)


Hétmillió zarándokot várnak Rómába a két pápa szentté avatására (2014. április 4.)

A KATTÁRS (Katolikus Társadalmi Napok) rendezvénynek ősszel Miskolc ad otthont (2014. április 4.)

Katasztrófahelyzetre képezve (2014. április 4.)


Böjte Csaba Sepsiszentgyörgyön: feladataink megtartó ereje (2014. április 28.)

Krizosztom atya kelyhe ismét Újvidéken (2014. április 28.)

A Budapest-Déli Református Egyházmegye állásfoglalása (2014. április 28.)


Lényeges az Autista Segítő Központban a ferences jelenlét, s a feltétel nélküli szeretet
A gyöngyösi ferences központ az egyedüli az országban, amely több tagintézmény egymásra építő munkájával segít az autizmussal élő gyermekeken (2014. március 21.)

Nőszövetségi találkozó a világimanap alkalmából Marcelházán (2014. március 21.)

Böjte atya megáldotta a Temes megyei óteleki Szent Kereszt Gyermekotthont (2014. március 21.)


Károly-érdemérmet alapítottak Nagyváradon (2014. március 14.)

A vértanúk vére az egyház magvetése (2014. március 14.)

Negyven nap – negyven áhítat (2014. március 14.)


Visszakerült a kereszt Aradon Nepomuki Szent János-szoborra (2014. március 7.)

Remekül sikerült Alessandro testvér pesti koncertje (2014. március 7.)

Elhinni az örömhírt (2014. március 7.)


Mikloško: A Vatikánban semmit sem tudnak Bezák leváltásáról (2014. február 28.)

Folyamatosan változó keretek (2014. február 28.)

Szerzetes Elöljárók Irodája (2014. február 28.)


Ervin atya: „Kicsit imádkozni is kellene” (2014. február 21.)

A többlet (2014. február 21.)

Városbál: jelek és szolgálat (2014. február 21.)


Közös hullámhosszon – 11 éves az Agnus Rádió (2014. február 14.)

Egységben érdekeltek (2014. február 14.)

Unitas: Pap- és szerzetesnövendékek találkozója Szegeden (2014. február 14.)


Gáspár István: Az egyház szíve szerinti úton haladunk
Beszélgetés a lelkipásztori napok kapcsán (2014. február 7.)

K. Debreceni Mihály kapta idén a Szalézi Szent Ferenc – sajtóösztöndíjat (2014. február 7.)

A reformátorok és a reformáció jubileumai (2014. február 7.)


Megjelent a Szentkút legújabb száma (2014. január 24.)

Tárt kapuk a Kálvin téren (2014. január 24.)

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 100. világnapjára (2014. január 24.)