vissza a főoldalra

 

 

vallás 2016


Tíz éve nemzeti kegyhely Mátraverebély - Szentkút
A zarándok annak a közösségnek lesz a tagja, amely Krisztussal kezdődött és vele indult útra 
(2016. szeptember 9.)

Az erőszakos téeszesítéssel felbomlott a hagyományos szokásrendszer
S. Lackovits Emőke: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…” – Református vallási néprajzi tanulmányok (2016. szeptember 9.)

Kegyeleti megemlékezés
Mons. Lénár Károly pápai káplán halálának évfordulójára emlékeztek Inámban 
(2016. szeptember 9.)


Megáldották a felújított kosteleki római katolikus templomot (2016. szeptember 2.)

Perkői búcsú: kövessük szent királyunk útját! (2016. szeptember 2.)

Kevesen hallják meg az egyház hívását (2016. szeptember 2.)


A szegények pártfogója a betolakodókkal nem bánt kesztyűs kézzel (2016. augusztus 26.)

A bajszos püspökök terrorja
Ágoston István: Istentelen állam, harcoló egyház – Tiszáninnen (2016. augusztus 26.)

Tábornyitó mise a pozsonyi ferenceseknél (2016. augusztus 26.)

Pozsony: az európai püspökök a migránsokról és a családról (2016. augusztus 26.)


Pápai üzenet Edward Daly, Derry püspöke halálára (2016. augusztus 19.)

Meggyalázott Oltáriszentség egy velencei templomban (2016. augusztus 19.)

Szent Margit-program (2016. augusztus 19.)


Albári búcsúi ünnepi szentmise (2016. augusztus 12.)

Lombardi atyát kinevezték a Ratzinger-XVI. Benedek Alapítvány élére (2016. augusztus 12.)

Jasna Góra a pálos rend lelkipásztori vezetése alatt áll (2016. augusztus 12.)


A Templomos Lovagrend kassai nyári egyeteme (2016. augusztus 5.)

Ünnepeltek a prágai magyarok – Újraindultak a magyar nyelvű katolikus szentmisék (2016. augusztus 5.)

Megújul a nagyváradi püspöki palota, kiköltözik a múzeum (2016. augusztus 5.)


Unitáriusok találkoztak a háromszéki Vadas-tetőn  (2016. július 15.)

Hetven év után újra szentmisét tartottak a felvidéki Beretkén  (2016. július 15.)

Mester az orgonánál  (2016. július 15.)


Kassai Gyula: Erős szövetségben (2016. július 8.)

Istentisztelettel zárták a tanévet Rozsnyón
Nt. Buza Zsolt hirdette az igét (2016. július 8.)

Ferenc pápa fogadta az új római főpolgármestert (2016. július 8.)


„DIÁKOK KÖZÖTT KÖNNYŰ DERŰSNEK MARADNI…”
Interjú Vilmos atyával 70. születésnapja alkalmából (2016. július 1.)

Puss Sándor: rá kell szoktatni a gyermekeket az olvasásra (2016. július 1.)

Fatimai imadélután Dercsikán (2016. július 1.)


Hamis próféták
Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium (2016. június 24.)

Ferenc pápa: illúzióban él a mai ember (2016. június 24.)

Hontvarsányban mutatták be a Rómer Flóris Tervet (2016. június 24.)


A lánglelkű szónok
Barsi Balázs Emlékkönyv a ferences szerzetes 70. születésnapja alkalmából (2016. június 17.)

Ferences Ifjúsági Zarándoklat tizennegyedik alkalommal (2016. június 17.)

A lélek ápolói (2016. június 17.)

A DERŰS BARÁT (2016. június 17.)


Fényforrás a nemzet számára
Hapák József–Solymos Szilveszter: Pannonhalma (2016. június 10.)

Lélekemelő programokkal emlékeztünk Márton Áronra Bécsben (2016. június 10.)

Mikó-ügy – Perel a református egyház (2016. június 10.)

Ünnepi körmenet Dunacsúnyban (2016. június 10.)


Nem mítosz az Újszövetség
Szabó Andor: Történeti vázlat az első század keresztyénségéről (2016. június 3.)

Szeretethíd a Felvidéken: megnyitották az önkéntes napokat (2016. június 3.)

Isten szorongató szeretete (2016. június 3.)


CSÍKSOMOLYÓI ZARÁNDOKLAT 2016
Erőforrás (2016. május 27.)

Az Isten és a világ harmóniája
Jálics Ferenc SJ: Lelkivezetés az evangéliumban (2016. május 27.)

Nagy Olivér: Az istenfélelem a felvidéki magyarság megmaradásában is sokat segítene!
Az egyedüli szolgálatban levő szlovákiai magyar evangélikus lelkész szerint még mindig nem olyan rossz a helyzet, hogy visszatérjünk Istenhez (2016. május 27.)

Kinevezték az új szentföldi ferences kusztost (2016. május 27.)


Keresztényüldözés és az Európai Unió
Az EU-nak nincs hatékony kül-és biztonságpolitikája (2016. május 20.)

Találkoztak a Ferences Ösztöndíjprogram öregdiákjai (2016. május 20.)

Megújul a Második Helvét Hitvallás (2016. május 20.)


Elbukott és mégis megnyert szabadságharcok
Csiha Kálmán: A cserépedény kincse (2016. május 13.)

Czeglédi Péter Napok: Emléktáblát avattak a református gályarab prédikátornak (2016. május 13.)

Tőkés Johannisnál sürgeti a restitúciót (2016. május 13.)

A csíksomlyói búcsú liturgikus programja (2016. május 13.)


Európában száműzni akarnak mindent, ami Krisztussal kapcsolatos
Győrfi Károly: Keresztényüldözés a 21. század elején (2016. május 7.)

Nyártól ismét lesznek magyar nyelvű szentmisék Prágában (2016. május 7.)

Közel ezer zarándok utazik majd a Boldogasszony zarándokvonattal (2016. május 7.)


Lehallgatása, megfigyelése az utolsókig tartott
Somorjai Ádám OSB – Zinner Tibor: A Szabadság térről Washingtonon át a Vatikánba – és vissza (2016. április 29.)

Hivatásunk (2016. április 29.)

Komáromi imanap: Sokan Orosch János miatt maradtak távol (2016. április 29.)


Az égiek a természetre építenek (2016. április 22.)

Portugál püspöki konferencia: Eltökélt nem az eutanáziára (2016. április 22.)

Ferenc pápa: képes vagyok-e megállni és szemébe nézni annak, aki segítséget kér tőlem? 
(2016. április 22.)


Csíkszentdomokoson rendezték meg a Felcsíki Egyházi Kórustalálkozót (2016. április 15.)

Erdődhegyen találkoztak a romániai katolikus egyházmegyék ifjúsági felelősei (2016. április 15.)

Akit a háború elszakított hazájától, de Istenétől nem (2016. április 15.)


Fr. dr. Orbán Szabolcs maradt az erdélyi ferencesek tartományfőnöke (2016. április 8.)

Moszkva: októberben világcsúcsot tartanak az üldözött keresztényekről (2016. április 8.)

XVII. századi protestáns énekgyűjtemény jelent meg (2016. április 8.)


Megjelent az idei szentkúti búcsúrend (2016. április 1.)

Keresztény önazonosságunk közlése (2016. április 1.)

Egy szigorúan titkos irat nagypéntekről (2016. április 1.)


A reformáció emlékéve nem néhány vallási közösség belső ügye,
hanem Magyarország és a Kárpát-medencei magyarság ünnepe (2016. március 25.)

Az üres toleranciát váltsa föl a krisztusi erény
Az egyháznak hősökre van szüksége a liberalizmussal szemben (2016. március 25.)

Váljunk krisztusi magyarokká!
Ami bizonyos! –Joó Sándor igehirdetései (2016. március 25.)


Minden helyre jutni fog a felajánlásból
Ákos ötvenmillió forintot adományozott a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak (2016. március 18)

Bizalom: gyengeség vagy erő? (2016. március 18)

Becsületes ember nem tud együttműködni a kommunistákkal
Soos Géza jubileumi kötet – „A hitet megtartottam” (2016. március 18)

Márton Áron püspökre emlékeztek Zsérén (2016. március 18)


Szűcs Balázs: Határaink (2016. március 11.)

Ne legyünk vasárnapi keresztények – Lelkészbeiktatás volt Kökösben (2016. március 11.)

Állam és egyház együttműködése a közösségi célok szolgálatában (2016. március 11.)


Szűcs Balázs: Mikor kiabáltál utoljára? (2016. március 4.)

A reformáció hirdette meg az általános népnevelést
Misák Marianna: „Minden oskolába járó leány gyermektül…” – Református nőnevelés a 16–19. századi Felső – Magyarországon (2016. március 4.)

Hatvan év után indul el újra a komáromi református templom toronyórája (2016. március 4.)


Próbatételeink (2016. február 26.)

A tehetségek szolgálatában
A Sárospataki Református Kollégium története (2016. február 26.)

Böjte Csaba felvidéki pedagógusoknak: Minden gyermek eredeti mennyei alkotás (2016. február 26.)


Kommunista eredetű a finanszírozási rendszer
Az elvett ingatlanokból, földterületekből az egyháznak 60 éven át semmilyen bevétele nem származott (2016. február 19.)

Böjt (2016. február 19.)

A magyarországi reformáció egyedi kultúrája
Csorba Dávid: A zászlós bárány nyomában – a magyar kálvinizmus 17.századi világa 
(2016. február 19.)

Zarándoklat a családokért: A házasság hete Gömöralmágyon


A vagyon - visszaszolgáltatás nem lezárt fejezet
A diktatórikus rendszer erőszakkal államosította, majd négy évtizeden keresztül saját elképzelése szerint használta az egyházak vagyonát (2016. február 12.)

Ferenc pápa az olasz bioetikai bizottsághoz: az embrió nem árucikk (2016. február 12.)

Palcsó Attila: A CEC-ben hangot adhatunk a felvidéki magyarságot érintő problémáknak is 
(2016. február 12.)


Együtt és nemcsak mellette
Gyökössy Endre: Kapcsolatápolás – szeretetkapcsolataink, házasságápolás (2016. február 5.)

Hogy daloljunk az örömtől... – Gondolatok az evangéliumhoz (2016. február 5.)

Vince-napi szőlőszentelést tartottak a kéméndi szőlőhegyen: Iszomfalván (2016. február 5.)


Szabadulás énünk rabságából
Nemeshegyi Péter SJ: A szeretet útja (2016. január 29.)

Gábor Bertalan: Vállaljunk továbbra is sorsközösséget egymással (2016. január 29.)

A kaposvári Szent Margit-templom búcsúját ünnepelték (2016. január 29.)


Férfivá nevelés
Magyarország missziós terület (2016. január 22.)

Vita az egyházak finanszírozása körül: A restitúció nem lezárt fejezet (2016. január 22.)

Szűcs Balázs: Új esztendő küszöbén állunk (2016. január 22.)


Szűcs Balázs: Új esztendő küszöbén állunk (2016. január 15.)

Megújult a vágfarkasdi református parókia (2016. január 15.)

Családias fészek az árvák számára
Nem kínlódni kell a gyermekekkel, hanem szeretetben nevelni (2016. január 15.)