vissza a főoldalra

 

 

vallás 2012


Az egyházüldözés idején még a barátok kutyáját is agyonlőtték
(Fáy Zoltán: A Gyöngyösi Ferences Könyvtár) (2012. december 7.)

Veres András püspök: Találjuk meg a hit megvallásának közös formáját! (2012. december 7.)

Kató Béla lehet az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke (2012. december 7.)


Égni kell annak, aki gyújtani akar! (2012. november 30.)

Orbán Viktor előadása a „Remény és keresztyéni válasz a válságra" című katolikus konferencián 
(2012. november 30.)

460 éves a békési református gimnázium (2012. november 30.)


Kettős kisebbségben
A gyökereim Erdélyben vannak, az ágak áthajlottak Délvidékre (2012. november 23.)

XVI. Benedek: az idősek nem terhet jelentenek (2012. november 23.)

Emlékezni kell! – Ökumenikus megemlékezés Ipolybélen (2012. november 23.)


20 éves a brassói Reménység Háza
A diktatúra ideje alatt lebontásra ítélték a brassói református templomot (2012. november 16.)

Ellopták tőlünk a karácsonyt! (2012. november 16.)

A világegyetem nem az őskáosz eredménye – a Szentatya beszéde a tudomány képviselőihez 
(2012. november 16.)


Bizonyítanunk kell, hogy Márton Áron valóban szentéletű volt
Fontos a püspök szellemi és tárgyi hagyatékának ápolása (2012. november 9.)

Dávid Ferenc emlékzarándoklat (2012. november 9.)

A sokszínű reformáció (2012. november 9.)


Minden igazi szeretetben jelen van az Isten
(Barsi Balázs: Beszédes képek) (2012. november 3.)

Moszkva nyíltan fedezi a hamisságokat
(Szeizmográf a Szabadság téren) (2012. november 3.)

A reformáció mai programja (2012. november 3.)


Nyílt nap november 22-én a Szent Angéla Iskolában (2012. október 19.)

Forr a misebor (2012. október 19.)

A Heidelbergi Káté külföldi és magyar szemmel (2012. október 19.)


A magyar egyházművészet megújítója
Kortárs galéria az esztergomi ferences gimnázium falai közt (2012. október 12.)

A római magyar kápolna búcsúja (2012. október 12.)

Isten szentségével és tisztaságával dicsekedjünk (2012. október 12.)


Térdeljetek le, különben elestek! (2012. október 5.)

OEZ, immár ötödször (2012. október 5.)

Mindszenty József emlékünnepség Királyhelmecen (2012. október 5.)


A nehéz sorsú délvidéki gyerekek megsegítői
Jelentősen hozzájárultunk a magyar vallási kultúra megerősödéséhez (2012. szeptember 28.)

Beszámoló az I. Felvidéki Ministránsolimpiáról (2012. szeptember 28.)

Európai Mária Kegyhelyek találkozóját tartották Rómában (2012. szeptember 28.)


Regnum Marianum Akadémia Zselízen (2012. szeptember 21.)

Közös jogunk megsértése (2012. szeptember 21.)

Elhunyt Dr. Zakar Ferenc Polikárp nyugalmazott zirci főapát (2012. szeptember 21.)


Jézus nem modern, sem maradi, hanem örökkévaló, és a ma emberéhez szól (2012. szeptember 14.)

Tíz éve a szentek között, aki bilokáció révén Mindszentyt is felkereste a börtönben (2012. szeptember 14.)

15 éves fennállását ünnepelte a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 
(2012. szeptember 14.)


Megnyílt a Ius Coronandi című kiállítás Esztergomban (2012. szeptember 7.)

Etika tanfolyam indul a Sapientián (2012. szeptember 7.)

A református oktatás a leghatékonyabb (2012. szeptember 7.)


A hely, ahol Rózsa Sándort is megkeresztelték
Látogatóbarát intézményben ismerhetik meg a ferencesek történetét (2012. augusztus 31.)

Máriaradna ma húsz éve lett bazilika (2012. augusztus 31.)

Elhallgatás, szembenézés, emlékezés (2012. augusztus 31.)


Ars Sacra Fesztivál – 2012. szeptember 15-23. (2012. augusztus 17.)

Sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánból kiszivárogtatott dokumentumokról (2012. augusztus 17.)

Porciunkula-búcsú Bacsfa-Szentantalon (2012. augusztus 17.)  


Eltűnőben a liberális kereszténység? (2012. augusztus 10.)

Ferences zarándoklat (2012. augusztus 10.)

A protestáns testnevelés évszázadai (2012. augusztus 10.)


A Korrupció-ellenes Hivatal átvilágítja Sokol érseket (2012. augusztus 3.)

Egy derűs életút (2012. augusztus 3.)

Ami nélkül nincs zarándoklat: imádságos lelkület és bűnbánat (2012. augusztus 3.)


A történelem „normális” menetét állítottuk helyre
Világnézetre van szüksége az érett embernek, hogy értelmesen tudja leélni az életét (2012. július 27.)

Mint ferencesek a szenvedő lakosság oldalán állunk (2012. július 27.)

Kárpátaljai önkéntesek Dunaalmáson (2012. július 27.)


Elég-e önmagának az ember?
(Barsi Balázs–Keppel Márton: Szombat esti elmélkedések) (2012. július 20.)

Dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke, a Cursillo Missziós (2012. július 20.)

Eperjesen felszentelték II. János Pál szobrát (2012. július 20.)


Laci bácsi magyar sorsa (2012. július 13.)

455 éves vallásszabadság
Erdélyi Fejedelemség 1557.július 1-én, Tordán tartott rendi országgyűlésen iktatta törvénybe a vallásszabadságot (2012. július 13.)

Várnai Jakab a Sapientia új rektora (2012. július 13.)


XVI. Benedek pápa visszahívta a nagyszombati érseket (2012. július 6.)

Benedek pápa: a legnagyobb csoda a lélek gyógyulása (2012. július 6.)

Kút a gyónási titok vértanúja tiszteletére (2012. július 6.)


Rubin, aranyban – hetvenéves papi jubileum (2012. június 29.)

Káté román nyelven is (2012. június 29.)

Nem zárják be a nyíregyházi görögkatolikus iskolát (2012. június 29.)


Assisi Szent Ferenc Iskolája Erdélyben (2012. június 22.)

A Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség egyetemista tábort szervez (2012. június 22.)

Törekedni az összefogásra (2012. június 22.)


Válasz a fölöslegesség kísértésére (2012. június 15.)

A hitoktatás kérdéseiről is tárgyaltak (2012. június 15.)

Az egyház iránti gyűlölet a haláluk oka (2012. június 15.)


Felvidéken itt-ott megkondultak a harangok (2012. június 8.)

Bíró László: a boldogságot a kapcsolat adja (2012. június 8.)

A Neokatekumenális Út kezdeményezői Magyarországon (2012. június 8.)

A magiszter elmélkedései (2012. június 8.)


Kovács Kristóf közös kincsünk (2012. június 1.)

Bod Péter világában (2012. június 1.)

Pünkösd az egység, a megértés, az emberi szeretetközösség ünnepe (2012. június 1.)


Benedek pápa: az önkéntes szolgálatban önmagunkat ajándékozzuk (2012. május 25.)

Megemlékezés a rabok papjáról, aki lélekben ferences volt (2012. május 25.)

Kontinensünk jövője az Európai Egyházak Konferenciája tükrében (2012. május 25.)


A hatalom keményen bele szólt az egyházak életébe
Szállóigévé vált: úgy szeretik egymást mint az unitáriusok (2012. május 18.)

96 éve először szólaltak meg együtt a Szent Vitus-székesegyház harangjai (2012. május 18.)

„A Gulágon éppúgy tilos volt keresztet viselni, mint ma egyes munkahelyeken” (2012. május 18.)


Megjelent a Mindszenty imafüzet (2012. május 11.)

Az első búcsú az összefogás kápolnájában Bekecsen (2012. május 11.)

Nemzetközi katonai zarándoklat indul Lourdes-ba (2012. május 11.)


V. Kárpát-medencei Háló Ifjúsági Találkozó (2012. május 4.)

Emléket állítottak Apor Vilmosnak Kovásznán (2012. május 4.)

Várhatóan visszakerül a prágai Óvárosi térre a Mária-oszlop (2012. május 4.)


Autóbusz indul Dunaszerdahelyről a Komáromi Imanapra (2012. április 27.)

Miért üldözik a keresztényeket a muzulmán világban? (2012. április 27.)

Közös zsinatot terveznek 2013-ra a Kárpát-medencei református egyházak (2012. április 27.)


Mennyire vallásos a világ és Magyarország? (2012. április 20.)

A Katolikus Egyház és a kommunizmus Kelet - Közép - Európában – nemzetközi konferencia (2012. április 20.)

Az MRE Elnökségének állásfoglalása a revideált Károli fordítással kapcsolatban (2012. április 20.)


Díjazott levéltári szolgáltatások
A tiltott, esetleg megtűrt dolgok közé tartozott az egyháztörténeti kutatás (2012. április 13.)

XXIII. Komáromi Imanap (2012. április 13.)

Több helyszínen is megtekinthető a Bécsi Arany Biblia (2012. április 13.)


A szabadság a választásban valósul meg
Aki tekintélyellenes, azt az iskoláktól távol kell tartani (2012. április 6.)

Jakubinyi György érsek húsvéti körlevele (2012. április 6.)

A húsvéti ünnepkör református hagyománya (2012. április 6.)

Nemzetközi kiállás Kassai Gyula lelkipásztor mellett (2012. április 6.)


Magyar katolikus központ alakult (2012. március 30.)

Vezér Ferenc mártírsorsú pálos atya újratemetése (2012. március 30.)

Apostoli nuncius: a szerzetesek missziósként a világegyházat képviselik (2012. március 30.)


Viszonossági elvű együttműködés a magyar és a román egyházak között (2012. március 23.)

Vandalizmus, gyűlöletbeszéd: keresztényellenesség Európában 2011-ben (2012. március 23.)

Jozef Haľkót segédpüspökké szentelték (2012. március 23.)


Imaév a nemzetért
Más eszközökkel próbál teret hódítani az újpogányság (2012. március 16.)

Barka és Lucska reformátussága igényli a törődést (2012. március 16.)

Ferences jubilánsok zarándoklata Szentkútra (2012. március 16.)


Nem volt egyszerű megtartanunk a „felszabadulás ünnepét”
A Kádár-rendszerben 30 ezer forintot kaptunk évente dologi kiadásokra (2012. március 9.)

EMNP: a szerbiai vlachoknak kért jogokat adják meg a csángóknak is (2012. március 9.)

Emlékműve lesz Apor Vilmos püspöknek Kovásznán (2012. március 9.)


A református egyház tavaly háromezer euróval támogatta a börtönmissziós tevékenységet 
(2012. március 2.)

Imaév a nemzetért a budai ferenceseknél (2012. március 2.)

Együtt az Úrral tizenkét város missziójában (2012. március 2.)


Az apostol, akiről igen keveset tudunk
Szentföldön nincs egyházmegye, a lelkipásztori munkát a ferencesek végzik (2012. február 24.)

Szétszabdalva a Felvidéken (a szlovákiai egyházmegyei felosztás 4. évfordulójára) (2012. február 24.)

Kolozsváron Márton Áronra emlékeztek (2012. február 24.)


Bátor megújulásra van szükség – beszélgetés a Patrona Hungariae Gimnázium igazgatójával (2012. február 17.)

Alkalmi bélyeg köszönti a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye centenáriumát (2012. február 17.)

Beiktatták tisztébe az új tábori püspököt (2012. február 17.)


A régi rítus az új evangelizáció eszköze
Amit az előző nemzedékek szentnek tartottak, hogyan is lehetne károsnak ítélni? (2012. február 10.)

Fazekas László püspök: Az új modell pozitívabb kicsengésű (2012. február 10.)

Azonosították Fülöp apostol sírját (2012. február 10.)


Reformátusok a függőségek ellen
A közömbösség a legnagyobb veszély (2012. február 3.)

Új segédpüspök Pozsonyban (2012. február 3.)

Fenntartható vágyak (2012. február 3.)


Körkép: bevett szokás az egyházak állami rangsorolása Európában (2012. január 27.)

Nem bántam meg – Interjú Pap Gy. László debreceni unitárius lelkésszel (2012. január 27.)

Évértékelő és előretekintés (2012. január 27.)


Böjte Csaba: a cél, hogy a gyerekek a jég hátán is megéljenek (2012. január 20.)

Elváltozás és megváltozás (2012. január 20.)

Szabó József atya: Nem kell okosabbnak lenni Istennél (2012. január 20.)


Ünnepelnek az unitáriusok – január 13., a vallásszabadság napja (2012 január 13.)

Értékelés és jövőbe tekintés Ternyák Csaba egri érsekkel – a Szent István Televízió stúdióbeszélgetése (2012 január 13.)

Ismét találkoztak a református törvényhozók (2012 január 13.)


Iránytűnk az Isten, a család és a nemzet
A cserkészvezetők sorsa a Gulág vol (2012. január 6.)

Megújult a gyöngyösi ferences rendház
Az orvos mellől, műtét közben hurcolták el a szerzetesnővért (2012. január 6.)

A canterburyi érsek a társadalmi problémák orvoslásáért (2012. január 6.)