vissza a főoldalra

 

 

vallás 2015


Karácsonyra készülve (2015. december 23.)

Tamáshida, ahol az evangélium mellett a magyarnak levést is felkínálják (2015. december 23.)

Várszegi Asztrik visszaköveteli a Komáromi Bencés Házat (2015. december 23.)


Advent (2015. december 18.)

Csallóköz - csütörtökben felavatták a Fehér Kereszt emlékművet (2015. december 18.)

Felújítási munkálatok a Serkei Református Egyházközségben (2015. december 18.)


Aki eddig az anyagban hitt, most rájött, hogy Isten nélkül még önmagát sem ismeri
Botka József: A láthatatlan Isten (2015. december 11.)

Ferenc pápa: a világ az öngyilkosság határán áll (2015. december 11.)

A jövő már eljött (2015. december 11.)


Az Úr napját ne szórakozással szenteljük meg
Gyökössy Endre: Adventi utaink (2015. december 4.)

Kollégiumot kap a Sapientia Sepsiszentgyörgyön (2015. december 4.)

Ülésezett a Székesfehérvári Egyházmegye pasztorális tanácsa (2015. december 4.)


Az egész európai civilizációt fenyegeti a beteges önközpontúság
Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk (2015. november 27.)

Mindszenty bíborosra emlékeztek Bécsben (2015. november 27.)

Megválasztották a zsinati tanácsost (2015. november 27.)


Az élet alaptörvénye az egyensúly
„Te csak hang vagy…” Ravasz László kézírásos prédikációi (2015. november 20.)

Méltán büszke rá tehát a székelység, tudósok vizsgálták meg a csíksomlyói kegyszobrot 
(2015. november 20.)

Gömörben, Meleghegyen tartották a Szlovákiai Református Keresztény Egyház Zsinatát 
(2015. november 20.)


Szűcs Balázs: Az ég és a föld összeér (2015. november 13.)

Vélemény-terror és kirekesztő arrogancia (2015. november 13.)

Felszentelték a temetőkápolnát Déván (2015. november 13.)


A bolsevizmus rohamra készen áll a keresztény szellemű oktatás ellen
Mindszenty József: Esztergom a prímások városa (2015. november 6.)

Téglajegyeket bocsátottak ki az oroszkai református templom felépítésének támogatására 
(2015. november 6.)

„Egyház és társadalom” címmel tartottak szakmai konferenciát Egerben (2015. november 6.)


Szűcs Balázs: Ünnep (2015. október 30.)

Boráros Imre tanúságtétele: Emlékmorzsákkal és versekkel a hitről (2015. október 30.)

Teológiai megújhodásról
„Az Ige testté lett”

(János ev.1:14) (2015. október 30.)


Szűcs Balázs atya: Elég vagyok magamnak? (2015. október 23.)

Az egyházi diakónia az igazi szeretetszolgálat (2015. október 23.)

„Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni?” – Országos evangélizációt tartottak a Deák téren (2015. október 23.)


Szűcs Balázs atya: Gondviselés (2015. október 16.)

Agymosás
Karaffa János: Világvége? Mikor? (2015. október 16.)

Szimbólummá vált (2015. október 16.)


Szűcs Balázs atya: Hiúság (2015. október 9.)

Az újszövetségi tökéletesség útja
P. Barsi Balázs: Örökké megmarad – a Szeretethimnusz magyarázata (2015. október 9.)

A romániai egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását sürgették az erdélyi magyar püspökök 
(2015. október 9.)


Kinek a pártján áll Ferenc pápa? (2015. október 2.)

Szűcs Balázs: Hit és akarat (2015. október 2.)

Szakmai segítség a Kárpát-medencei ifjúsági vezetőknek (2015. október 2.)


Deviáns vagy segítséget kérő? (2015. szeptember 25.)

Életet akarunk a romok felett
Nagy Ödön szórványlelkész és néprajzkutató (2015. szeptember 25.)

Keresztek felállításával tiltakoztak Bukarestben egy új mecset felépítése ellen (2015. szeptember 25.)


Jelenlét (2015. szeptember 18.)

Református kórusok találkoztak Nagykaposon (2015. szeptember 18.)

Menekültügy: A hívek félnek, és elutasítás tapasztalható (2015. szeptember 18.)


Értékességünk alapja
A remény kis embereinek története alapján (2015. szeptember 11.)

Azért jött, hogy a sátán művét lerontsa
Fr. Barsi Balázs OFM: „Neked adom az élet koronáját”
– A Jelenések könyvének magyarázata – (2015. szeptember 11.)

Idén is bővült az intézményhálózat (2015. szeptember 11.)


A hitnek a tudomány nem az ellentéte
Cseri Kálmán: Tudom, kinek hittem (2015. szeptember 4.)

Felbár büszke a múltjára (2015. szeptember 4.)

Szoborpárt adták át Jókán az egyházközösségnek (2015. szeptember 4.)


A kereszténység és magyarság sorsa elválaszthatatlan (2015. augusztus 28.)

Táborozott a KRISZ (2015. augusztus 28.)

Megáldották Mártonffy György erdélyi püspök szobrát Karcfalván (2015. augusztus 28.)


Győzedelmes élet
Készülj Istened elé – Joó Sándor igehirdetései (2015. augusztus 21.)

Termékeny lét – szentmise Szent Rókus tiszteletére (2015. augusztus 21.)

Tábor Isten országában (2015. augusztus 21.)


A Temesvári Római Katolikus Püspökség reakciója a Romániát ért támadásokra (2015. augusztus 14.)

A magyar állam megduplázza a külhoni lelkészek támogatását (2015. augusztus 14.)

Mit tesz Isten? – Gondolatok az evangéliumhoz (2015. augusztus 14.)


Fiúcsapat tábor az erdélyi ferencesekkel (2015. augusztus 7.)

Rendőrségből templom (2015. augusztus 7.)

Vépen tartották a Veszprémi Főegyházmegye családtáborát (2015. augusztus 7.)


Ferenc pápa beszéde a környezetvédelemről szóló vatikáni tanácskozáson (2015. július 31.)

Új honlapja van Mátraverebély – Szentkútnak (2015. július 31.)

Nem egy szükséges plusz (2015. július 31.)


A család hiánya a szenvedély - betegségek mögött
Csak rendszeres és szakszerű megelőzéssel lehet eredményt elérni (2015. július 26.)

„Tök jó Csobánkán, mert itt mindenki mosolyog!”
600 árva és nehéz sorsú gyerek táborozott együtt (2015. július 26.)

Barkai búcsú a Gömör vármegyei Csermosnya – völgyben (2015. július 26.)


Ferenc pápa: a házasságot soha nem támadták annyira, mint napjainkban (2015. július 17.)

Ortutay hazugságai
Dr. Horváth Erzsébet: A református iskolák államosítása Magyarországon (1945–1948) (2015. július 10.)

Film készül Burián László esperes életéről (2015. július 10.)

Egységre tanítani egymást (2015. július 10.)


Ferenc pápa: miért nem bombázták az Auschwitzba vezető utakat? (2015. július 3.)

Bemutatták a Vatikánban a családról tartandó püspöki szinódus munkadokumentumát (2015. július 3.)

Magyar Örökség Díj a Mezőtúri Református Kollégiumnak (2015. július 3.)


Rendben vagyok
Lépjenek ki a szerzetesek a félhomályból (2015. június 26.)

A bűn a teremtett világot kezdi ki
Ravasz László: Kis dogmatika (2015. június 26.)

Megpróbálták felgyújtani a tornyai katolikus templomot (2015. június 26.)


Fogadjuk be II. János Pált! (2015. június 19.)

A keresztyén ember hálából fáradozik (2015. június 19.)

Bemutatták az Öveges Diáklabort Kecskeméten (2015. június 19.)


„Az Úrnak volt rá szüksége” (2015. június 12.)

Trianoni megemlékezést tartottak (2015. június 12.)

Megjelent Mindszenty bíboros emlékiratainak első teljes kiadása (2015. június 12.)


A legősibb örömhír
Martos Levente Balázs: Márk evangéliuma (2015. június 5.)

Bibliaolvasás a Kálvin téren (2015. június 5.)

Orosz Lórántot definitor generálissá választották (2015. június 5.)


Mikó-ügy – Az Emberi Jogok Európai Bírósághoz fordult a református egyház (2015. május 29.)

A Lélek szerint éljetek! (2015. május 29.)

Ferenc pápa: Az egyházat nem a ragasztó tartja össze, hanem az egységre törekvés (2015. május 29.)


Megújult az edelényi görögkatolikus iskola (2015. május 22.)

Ferenc pápa: a családi élet alapszavai: Megengeded? Köszönöm! Bocsáss meg! (2015. május 22.)

„Az Úristennek van hallása” (2015. május 22.)


Személyében egybefonódott a katolikus hit és a magyar nemzettudat
1975. május 6-án hunyt el Isten Szolgája, Mindszenty József (2015. május 15.)

Dr. Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke lesz az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka (2015. május 15.)

V. Czeglédi Péter Napok – az igaz hit erőssége (2015. május 15.)


Bronzba öntött történelem – Harangszentelés Sepsiszentgyörgyön (2015. május 8.)

Átadták a Kanizsai Pálfi János-díjat (2015. május 8.)

Egyre több ételadomány - gyűjtő ládát helyeznek ki a szegények megsegítésére (2015. május 8.)


Ferenc pápa elmozdította a pedofíliáért elítélt püspököt (2015. május 1.)

Legkevésbé az egyházakban bíznak a csehek (2015. május 1.)

Harmincéves évfordulót ünnepelt a Boanergész (2015. május 1.)


Gyermekkoromban nem költő akartam lenni, hanem szent
Barlay Ö. Szabolcs: Kosztolányi Istene (2015. április 24.)

25 éves a Remény c. katolikus hetilap - Mága Zoltánnal ünnepeltek (2015. április 24.)

„Felfakad-e a forrás?” (2015. április 24.)


A bécsi szocialisták Úrnapján gúnyolódó ellenkörmenetet rendeztek
Bangha Béla: Az oltár fényében (2015. április 17.)

Ismét fellángolt a vita Jézus sírjáról Jeruzsálemben (2015. április 17.)

Megújult a pécsi kolostor tetőszerkezetének egy része (2015. április 17.)


A krisztusi élet útját járjuk (2015. április 10.)

Puss Sándort jelöli Csáky az Európai Polgár Díjra (2015. április 10.)

Mindenkinek segítenie kell (2015. április 10.)


A magyar El Camino
Szakrális, kulturális, kora keresztény értékek a zarándokút állomásain (2015. április 3.)

Húszéves a Szent Angéla
A ferences értékrendet szeretnénk átadni diákjaink számára (2015. április 3.)

Jézus feltámadott! (2015. április 3.)


Magyar kormányzati támogatásból újítják fel az érsekújvári plébániatemplomot (2015. március 27.)

Újabb Árpád-kori freskókat találtak Feketegyarmaton (2015. március 27.)

„A testületi kormányzás híve vagyok” (2015. március 27.)


Észre kell vennünk Isten csodaszép ajándékait
Böjte Csaba OFM: Hiszek a szeretet végső győzelmében (2015. március 20.)

Ortodox nyomulás Vajdahunyadon (2015. március 20.)

Megújítva és megőrizve (2015. március 20.)


Az Arad megyei Máriaradnára hivatalos Ferenc pápa (2015. március 13.)

Több mint ötvenezer eurós jövedelemadót kellene kifizetnie a komáromi bencés rendnek 
(2015. március 13.)

Bogárdi Szabó István lett a Magyarországi Református Egyház Zsinatának új lelkészi elnöke (2015. március 13.)


Nagyjátékfilm készül Márton Áronról
Nem az a célunk, hogy két órán át üljön valaki a vászon előtt, hanem, hogy minél többen elsajátítsák a püspök által közvetített értékrendet (2015. március 6.)

Huszonöt éve indult újra Erdélyben a katolikus sajtó (2015. március 6.)

Az Isten nélküli ember a bizonytalanság világába érkezik
Ravasz László: Krisztussal a viharban – Igehirdetések (2015. március 6.)


Nagyböjti gondolatok (2015. február 27.)

Nem szeretnénk Jézus Krisztus karikatúrákkal találkozni? (2015. február 27.)

Egy hóvirág bizonyságtétele (2015. február 27.)


A Komáromi Református Egyházmegye alakuló ülése Martoson (2015. február 20.)

Tusnádfürdőn találkoztak az alcsíki egyházi kórusok (2015. február 20.)

Diplomaátadás az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán (2015. február 20.)


Az ember oszthatatlan egész
Joseph Ratzinger: Bevezetés a keresztényi hit világába – Márton Áron püspök fordításában (2015. február 13.)

Stop az ortodox terjeszkedésnek Vajdahunyadon (2015. február 13.)

Nagyon vontatottan halad a gótikus pelsőci református templom felújítása (2015. február 13.)


Zvolenský szerint Szlovákiának nincs családpolitikája (2015. február 6.)

Fogynak az erdővidéki reformátusok (2015. február 6.)

Ferenc pápa: Tegyük élővé a hitünket! (2015. február 6.)


A révkomáromi Bencés Szerzetesrend működését akarja a szlovák érsek megszüntetni
A nagyszombati egyházmegyének nem a hívek lelkének ápolása a lényeges, hanem a vagyonszerzés (2015. január 30.)

Templomfelújítás az Arad megyei Kisperegen (2015. január 30.)

Megalakult az új egyházkerületi közgyűlés Tiszáninnenen (2015. január 30.)


Gondolatok a párizsi terror - cselekményekkel kapcsolatban (2015. január 23.)

A Firesz – Duna Mente megtervezte a 2015-es évet (2015. január 23.)

Nyílt nap a Sapientián (2015. január 23.)


Esztelneken vallásos turizmusra pályáznak (2015. január 16.)

A pápaválasztó bíborosok számának növelését mérlegeli a Vatikán (2015. január 16.)

Ahol lelkész főzi a kávét (2015. január 16.)


Meghalt a világ legidősebb katolikus püspöke (2015. január 9.)

A rabszolgaság modern formái ellen emelte fel szavát a pápa újévi imádságában (2015. január 9.)

Orosch János nagyszombati érsek el akarja lehetetleníteni a bencések Komáromi Rendházának működését? (2015. január 9.)